Képviselő testületi - 2019. április 30.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2019. április 30-én (kedden) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: Berke László r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Molnárné Pozsgai Sarolta mezőőrök

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi zárszámadása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat), a pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) A településkép védelméről szóló 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2018. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

8.) A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

9.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11.) Javaslat a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda átszervezésére (csoportösszevonás)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

12.) Somssich Antal Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

14.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. március 25.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2019. március 25-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, védőnő

2.) Javaslat a Zalakomári Művelődési Ház 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyására
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné igazgató

3.) Karbantartói álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. február 13.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2019. február 13-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)A lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról polgármesteri beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (Műv. ház költségvetése külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Az Egyetértés Sportegyesület 2019. évi támogatási kérelme és a 2018. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

5.) A Zalakomárért Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatási kérelme és a 2018. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Marton László elnök

6.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) 2019. évi közbeszerzési terv
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) A polgármestert megillető 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1.)Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. január 23.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2019. január 23-án (hétfőn) 8:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Köztisztviselői bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Zárt ülés:

1.) Zalakomár Tavasz u. 41. (emelet) szám alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírására beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2018. november 26.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2018. november 26-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.)A mezei őrszolgálatról szóló 17/2008. (XI.19. ) önkormányzati rendelet módosítására javaslattétel
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.)A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/3. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

3.) Szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2018. október 29.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. október 29-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

5.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséhez javaslat kérése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2019-ben megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató, Csárdi Tamás polgármester

11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

12.) Szakáll Tibor intézményvezető 2. ciklusú intézményvezetői megbízásának véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

13.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/2. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi ülés - 2018. szeptember 24.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. szeptember 24-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Szociális Alapellátó Szolgálat megkeresése házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozóan
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Fogorvosi alapfeladatok ellátására vonatkozó „Együttműködési megállapodás” módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi ülés - 2018. augusztus 21.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. augusztus 21-én (kedden) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Egyetértés Sport Egyesület 2018. első félévi beszámolójának és a 2018. második félévi támogatásának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

2.) Pályázat szociális célú tűzifa támogatás benyújtására
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Szociális Alapellátó Szolgálat megkeresése házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozóan
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Körzeti megbízotti iroda áthelyezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi ülés - 2018. június 27.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. június 27-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

2.) Építményadóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.)Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi ülés - 2018. május 28.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. május 28-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor családsegítő munkatárs

2.) Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Javaslat a helyi közművelődésről szóló 12/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyása és a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2018. április 25.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. április 25-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Nagyné Bertalan Ágnes mezőőrök

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2017. évi zárszámadása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat), a pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2017. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

7.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11.) A HAJDU-SANITAS Egészségügyi Bt.-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

12.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

13.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

14.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2018. március 26.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. március 26-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról polgármesteri beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

3.) Az Egyetértés Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

4.) Zalakomári Általános Iskola megnevezésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Nagykanizsai Tankerületi Központtal vagyonkezelési szerződés és költségmegosztási megállapodás megkötése tárgyában hozott képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Településképi Arculati Kézikönyv véleményezése

Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette Zalakomár Nagyközség teljes közigazgatási területére a településképi arculati kézikönyvének egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017 (III.27.) sz. Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik.

Az Arculati Kézikönyv (TAK) elsősorban a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be Zalakomár építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeket, valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. Egyszerűsítve gyűjti össze azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával nyújt segítséget az ide költözők, az építtetők és építészek számára, annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki környezetünkben.

A TAK készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, az itt élők lakókörnyezetét.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Zalakomár területen élő lakosság, az érintett ingatlanok tulajdonosai; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és Zalakomár közigazgatási területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetés Szabályának megfelelően a Partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát – PARTNERSÉGI – TAK -, és megadnia a Partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A Partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A Partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017. december 8-tól - 2017.december 20-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint:
elektronikus úton: polgarmester@zalakomar.hu
postai úton: Polgármesteri Hivatal 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13., vagy
személyesen: leadni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalban (KÖH) lévő Hirdetőtáblán, illetve
digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.zalakomar.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek véleményét!

Zalakomár, 2017. december 8.
Csárdi Tamás polgármester

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára