Lakossági felhívás 3. - veszélyhelyzet

Tisztelt Zalakomári Szülők!

Kérem, figyelmesen olvassák el a közétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatónkat!

A Zalakomári Iskolai és Óvodai bezárások ellenére a közétkeztetés lehetőségét továbbra is biztosítja az önkormányzat és a konyha!
Fontos, hogy az étkezés azok számára is biztosított, akiknek gyermeke nem a zalakomári intézményekbe jár!

Kérjük a szülőket, hogy 2020. március 16. hétfő 7:45 és 9 óra között jelezzék azok, akik továbbra is igénybe kívánják venni a közétkeztetést.
Hétfői napon:
- az óvodások esetében az óvodában lehet átvenni az ételt és hazavinni
- az iskolások esetében az iskolakonyhán lehet átvenni az ételt és hazavinni
Az ételhez szükséges dobozokat önkormányzatunk biztosítja, NEM kell a szülőnek hoznia éthordót.

A konyhával egyeztetve, 2020. március 17. keddi naptól kezdődően meg kívánjuk szervezni az ételek házhoz szállítását. Ennek a mikéntjéről hétfői napon nyújtunk bővebb felvilágosítást.

Kérjük a szülőket, hogy az alábbi telefonon jelezzék igényüket az étkezésre hétfő 7:45 és 9 óra között az alábbi telefonszámokon:
Iskolai étkezéssel kapcsolatos igény: 06 30/291-8426
Óvodai étkezéssel kapcsolatos igény: 06 30/640-1240

Csárdi Tamás polgármester

Lakossági felhívás 2. - veszélyhelyzet

Tisztelt Lakosság!

Településünkön nincs koronavírussal fertőzött beteg, de úgy gondolom, a megelőzés érdekében az alábbi óvintézkedésre is szükség van:
Március 16., hétfőtől a Zalakomári Óvodában rendkívüli szünetet rendelek el a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2.§ alapján.

Arra való tekintettel, hogy nem biztos, hogy minden család értesül a bezárásról ill. nem biztos, hogy mindenkinek sikerül gyors megoldást találni a gyermekek felügyeletére, hétfői napon befogadjuk a gyermekeket az óvodába, ügyeletet fogunk tartani.
Ez az ügyelet később is működni fog, és meghatározott rend szerint fogadják majd a gyermekeket, ha szükséges. Ennek mikéntjéről és feltételeiről az intézményvezetők adnak majd tájékoztatást a szülőknek.

Az óvodák bezárását a megelőzés céljából az intézményvezetők és a szakemberek egyöntetűen támogatták, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy ez a döntés sok esetben nem hozza egyszerű helyzetbe a családokat.

Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, úgy jómagam is azt kérjük, lehetőség szerint ne a nagyszülők vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre, hiszen leginkább rájuk nézve veszélyes a vírus.

Számos családban nagy segítség a gyermekek közétkeztetésének lehetősége, így ezt a továbbiakban is biztosítani fogjuk mindazoknak, akik erre rászorulnak, hasonlóan a szünidei étkeztetésekhez. Ennek részletei kidolgozás alatt állnak, hamarosan erről is nyújtunk tájékoztatást.

Ezek és az előttünk álló intézkedések megváltoztatják mindennapjainkat, türelmet, higgadtságot és körültekintést kérek mindenkitől.
Csárdi Tamás polgármester

Lakossági felhívás - veszélyhelyzet

Tisztelt Lakosság!
Mai napon Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, ahol az alábbi döntések születtek a koronavírus megelőzése érdekében:
Minden intézményben (hivatal, óvoda, művelődési ház, védőnői és orvosi rendelők, telephelyeink.) elrendeltük a gyakoribb takarítást és fertőtlenítést.
Az óvoda zárva tartását egyelőre nem rendeltük el, hiszen még nincs egységes kormányzati döntés. Azonban arra kérünk minden szülőt, hogy hétfői napon azok vigyék el gyermekeiket az óvodába, akik nem tudnak gondoskodni a felügyeletről. A hiányzásokat igazoltnak tekintjük. Az óvodába elvitt gyermekek esetében az óvodai dolgozók kiemelten figyelnek a rendszeres kézmosásra és kézfertőtlenítésre. A kilincseket és használati tárgyakat rendszeresen fertőtlenítjük.
A Zalakomári Művelődési Ház nagyrendezvényt mindaddig nem szervez, míg a kialakult helyzet nem rendeződik, azonban egyelőre nyitva áll, a csoportok próbái megtarthatók. Természetesen itt is kiemelt figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre.
Önkormányzati hivatalunk hétfői napon egyelőre megtartja ügyfélfogadását, azonban kérjük a lakosságot, hogy csak halaszthatatlan ügyben keressék fel a hivatalt. Telefonon rendelkezésre áll a hivatal az ügyek intézésére a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu email címen.
Szakáll Tibor az Általános Iskola intézményvezetője tájékoztatja a tanulókat és szülőket, hogy az iskola hétfőtől szünetet tart, a tanulmányokkal kapcsolatos információkat jövő héten fogják közzétenni.
Az iskolai szünettel kapcsolatban kérjük a szülőket, hogy gyermekeik lehetőség szerint tartózkodjanak otthon, felügyelettel!
Megkérjük a lakosságot, hogy a településen rendezett garázsvásárokat szíveskedjenek szüneteltetni, mindaddig, amíg a helyzet nem rendeződik.
Felhívom a lakosság figyelmét a továbbiakban arra, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és a betegek látogatását is mellőzzék! A távolságtartás és a kézmosás az egyik legjobb módszer a vírus terjedésével szemben.
Különösen fontos a kézmosás:
• Tüsszentés és köhögés után
• toalett használat után
• ételkészítés előtt, alatt és után
• étkezés előtt
• ha kisgyerekekről, kisbabákról gondoskodunk
• ha betegeket gondozunk
• ha állatokat gondozunk/gondoztunk
• ha kezünk láthatóan piszkos
Fontos kiemelni, hogy a koronavírust érintő hírekkel kapcsolatban mindig valós információkat szerezzenek az alábbi elérhetőségeken:
Weboldal: https://koronavirus.gov.hu/
Telefon: 06 80/277-455, 06 80/277-456
E-mail: koronavirus@bm.gov.hu

Együttműködésüket megköszönve:
Csárdi Tamás polgármester

Fölszállott a páva döntőjében a zalakomári gyerekek!


2019. december 20-án rendezik a Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt az MTVA és a Hagyományok Háza szervezésében. A döntőbe Komári Puják néven került be településünk négy tehetséges gyermeke a énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriába. Szorítsunk és szavazzunk rájuk a holnapi műsor alkalmával! Hajrá Puják!

Képviselő-testületi ülés - 2019. december 9. 17:30 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. december 9-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2.) Az önkormányzat és szervei 2020. évi munkaterve
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Zalakarosi Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi ülés és közmeghallgatás- 2019. november 25.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2019. november 25-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Nyílt ülés:
1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Egyebek

Zárt ülés:
1.) Szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Megalakult Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október 28-án tartotta az önkormányzati választásik után Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete alakulóülését. Az ülésen a HVB tájékoztatása után Csárdi Tamás polgármester és Baranyai Attila, Csizmadia László, Hatos Tibor, Marton Józsefné, Marton László és Tóth-Pajor Szabolcs képviselők letették az esküt.
Csárdi Tamás polgármester erőt, egészséget kívánt a munkához minden megválasztott képviselőknek.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése meghívó - 2019. október 30. (szerda) 8.30 óra

képviselő ülés

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése 2019. október 30. (szerda) 8.30 órakor kerül megtartásra a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal (Zalakomár, Tavasz u. 13.) tárgyalótermében.

I. A választási bizottságság tájékoztatója a választás eredményéről
II. Korelnök személyének meghatározása
III. Határozatképesség megállapítása
IV. Eskü letétele

Napirendi pontok:

1. Az elnök megválasztása
2. Elnökhelyettes megválasztása
3. SZMSZ megalkotása, elfogadása
4. Vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségről történő tájékoztatás
5. Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és fizetési számla nyitása

Képviselő-testületi ülés - 2019. október 30. 17:00 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. október 30-án (szerda) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

4.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2020-ban megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné igazgató

5.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata, az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről új rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomár, 72/5, 72/7, 1219/10, 1219/11, 1219/12 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele, illetve a 1219/8, 1219/13 és 1246/3 hrsz-ú ingatlanok állami tulajdonba adása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakomár I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi alakuló ülés - 2019.10.28 13 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2019. október 28-án (hétfőn) 13:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Molnárné Pozsgai Sarolta HVB elnök

3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

13. A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal jövőbeni működtetésének ügye
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Közlekedési éves tanulóbérlet támogatás

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbérletének megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás). A kérelmeket 2019. augusztus 21. és 2019. szeptember 2. napja között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2019- ben 71.250 Ft)

A kérelemhez csatolandó igazolások:
a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás
b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hó- napban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- ben a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,
d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról
e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható végét
f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben.

Tájékoztató az ügyfélfogadás idejéről és letölthető kérelem dokumentum itt érhető el.

Képviselő testületi - 2019. június 24.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. április 30-én (kedden) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató

2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára