Pályázat!

Az olvasás népszerűsítésére olvasásversenyt hirdet a Művelődési Ház a könyvet szerető kicsiknek és nagyoknak. Feladat: adott idő alatt minél több könyvet elolvasni. A kihívás a december 20-tól indul és 2012. április 20-ig tart. A pályázónak ez idő alatt kell elolvasnia annyi könyvet, amennyit tud. Havi lebontásban várjuk a listát az olvasott művekről, minden hónap 20-ig. Az első határidő január 20. Az olvas-mánylistát elektronikus úton a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail címre várjuk, de papír alapon is elfogadjuk.

Könyvekhez kapcsolódó kérdések, feladatok (melyeket minden könyvhez kötelező kitölteni):
• Könyv szerzője, címe
• Oldalszám
• Minimum két idézet a könyvből
• Főbb szereplők felsorolása
• 5-10 mondatos értékelés

Pályázhat:
• 9-10 évesek
• 11-14 évesek
• 14-18 évesek
• 18 év felettiek

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb oldalt elolvasót. Minden korcsoportban az első helyezett kerül díjazásra.

Képviselő-testületi ülés, Közmeghallgatás

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. december 12-én (hétfőn) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:
1. Közmeghallgatás

2. A víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 29/2006. (XII. 28.) számú rendelet módosítása

3. Zalakomár község Önkormányzat képviselő-testületének az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének módosítása

4. A 2012. évi kommunális adó mértékének meghatározása

5. A 2012. évi építmény adó mértékének meghatározása

6. A 2012. évi mezőőri járulék mértékének meghatározása

7. Közbiztonsági beszámoló

8. Beszámoló az adóhatóság munkájáról

9. Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2011. II. félévi tevékenységéről

10. Ebrendészeti hozzájárulás megtárgyalása

11. Zalakomár Község Képviselő-testületének és bizottságainak 2012. évi munkaterve

12. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülések

képviselő ülés2011. november 28-án az alábbi ülések és napirendek közvetítésre kerülnek a képújság csatornáján és itt az interneten.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

1. Zalakomár, Kisrécse, Sand, Zalasárszeg Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek soron következő együttes ülése 17 órai kezdettel.

Napirend:
1./ A körjegyző személyének kiválasztása ( nyílt és zárt ülés)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ A körjegyzőség 2012. évi koncepciójának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika mb. jegyző

3./ A körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása és véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika mb. jegyző

4./ Vagyonátadási megállapodás elfogadása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika mb. jegyző

5./ Javaslat a 2012. évi munkateljesítmény alapját képező kiemelt célok meghatározására.
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika mb. jegyző

2. Zalakomár, Garabonc Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek soron következő együttes ülése 18 órai kezdettel.

Napirend:
1./ A Zalakomári Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ A Zalakomári Általános Iskola 2011. év I-III. negyedéves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Varga Miklós polgármester

3./ A Zalakomári Általános Iskola 2012. évi koncepciójának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Varga Miklós polgármester

3. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 18:15 órai kezdettel

Napirend
1.) Zalakomár község Önkormányzata és szervei 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika mb. jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika mb. jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3.) A lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006.(V.31.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika mb. jegyző

4.) Egyéb, aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Katasztrófariasztási gyakorlat 2011.11.21-én


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködve 2011. november 21-én országos katasztrófariasztási gyakorlatot tart, amelyhez országos értesítési és törzsvezetési, valamint polgári védelmi mozgósítási gyakorlat kapcsolódik.

A gyakorlás révén a lakosság megismerheti, s így a későbbiekben, akár egy valós helyzetben már felismeri a katasztrófák esetén történő riasztás és tájékoztatás új formáját (közérdekű közlemény, felhívó jellegű információközlés), ily módon jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy egy valós katasztrófahelyzet személyi sérülésekhez, komoly anyagi károkhoz vezessen.

A riasztás során közzétett üzenet csupán próbája egy lehetséges, valós veszély esetén kiadandó közleménynek, így az abban megadott helyszínek fiktívek, az ismertetett szituációk a Csillagok Háborúja című film helyszínein zajlanak.

Öt közlemény hangzik majd el reggeltől az esti órákig: 12 alkalommal teszik közzé a közszolgálati, illetve a csatlakozott kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatók (rádiók és televíziók) a számukra meghatározott időn belül (azonnali vagy késleltetett közlési kötelezettség).

Az országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat keretében mozgósítják a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyorsreagálású szervezeteket (kb. 15 000 fő). A mozgósított erők egy része működésbe hozza a lakossági riasztó eszközöket, a másik része felkészítésben részesül.

A településen a késő délutáni órákban megszólaltatjuk a motoros szirénát gyakoroltatás céljából. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a sziréna jelének elhangzását követően lakosságvédelmi intézkedésre nem kerül sor!

További információk letölthetőek itt.

Iskolai sporteredmények

Atlétika diákolimpia (Nagykanizsa) városkörnyéki döntő
III. kcs. (5-6.o.):
60m futás: 1.Köncz Csilla 2. Bogdán Anasztázia
60m futás: 3. Bakonyi Sándor
Távolugrás: 2. Köncz Csilla

IV. kcs. (7-8.o.)
100m futás: 1. Orsós László 3. Varga Krisztián
Távolugrás: 1. Birkás Beáta
Kislabdahajítás: 2. Horváth Tamás
Súlylökés: 2. Orsós László
4*100m váltófutás: 1.Zalakomár(Varga Krisztián, Orsós László, Horváth Tamás, Árvai István)

Labdarúgó Diákolimpia városkörnyéki döntő ( Nagykanizsa) IV. kcs. (7-8.o.)
1. Zalakomár (Varga Szabolcs, Bogdán Áron, Horváth István, Bogdán Krisztián, Bogdán Krisztofer, Varga Krisztián, Horváth Tamás, Bakonyi Krisztián, Szőke Renátó, Árvai István, Orsós László, Szekrény József)

Duatlon diákolimpia (Zalaszántó) megyei döntő
II. kcs. (3-4.o.): 3. Szőke Renátó

Tanulásban akadályozottak atlétika diákolimpiája megyei döntő (Zalaegerszeg)
IV. kcs. (7-8.o.) 800m futás: 1. Bogdán Melinda

Mezei futóverseny (Nagykanizsa)
I. kcs. (1-2.o.): 2. Szőke Csenge
II. kcs. (3-4.o.): 1. Bogdán Jusztina, Szőke Renátó 2. Losonczi Lilla

Képviselő-testületi ülés - 2011. november 7.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. november 7- én (hétfőn) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika megbizott jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 01.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: Papné Szabó Mónika megbizott jegyző, Varga Miklós polgármester

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat eljárási szabályairól szóló 16/2005.(IX.14.) rendelet módosítása Előterjesztő: Papné Szabó Mónika megbizott jegyző, Varga Miklós polgármester

4.) Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadása Előterjesztő: Papné Szabó Mónika megbizott jegyző, Varga Miklós polgármester

5.) Zalakomári Művelődési Ház Alapítói Okirat módosítása Előterjesztő: Papné Szabó Mónika megbizott jegyző, Varga Miklós polgármester

6.) Zalakomár Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének meghatározása Előterjesztő: Papné Szabó Mónika megbizott jegyző, Varga Miklós polgármester

7.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2012-ben megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

8.) Lakásbérleti díjak felülvizsgálata Előterjesztő: Papné Szabó Mónika megbizott jegyző, Varga Miklós polgármester

9.) Egyéb aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Harmincegy új ügykör került a kormányablakokhoz

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kormányablakokhoz az alábbi ügyeben is lehet fordulni 2011. október 15-től:

A bevezetendő ügykörök teljes felsorolása:
1. Építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának
bejelentése, előzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentő lapok, és mellékleteik
átvétele és továbbítása
2. Segítség nyújtása a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő
szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának igénybevételéhez

3. Fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele,
továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentése, eljárás megszüntetéshez
dokumentumok átvétele.
4. Bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról
5. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele
6. A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági
kérelmek előterjesztése
7. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása
8. Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem átvétele és továbbítása
9. Őstermelői igazolvány adattartalmában történő változás bejelentése
10. Gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó, méltányosságból adható egyszeri segély iránti
kérelmek átvétele
11. Bejelentés megtétele-továbbítása a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a
veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról
12. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti
kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása
13. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása
14. Családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása
15. A folyósításhoz kapcsolódó és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megküldendő
bejelentési kötelezettségekről (pl.: lakcím-, számlaszám változás, jogosultsági
nyilatkozatok, folyósításhoz kapcsolódó igazolások kérése) tájékoztatás adás és
nyomtatvány kiadása, átvétele
16. Nyugdíjbiztosítónál nyilvántartott adatokba történő „betekintési jog” iránti kérelem
átvétele, továbbítása
17. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
18. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító
fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó
kérelmek befogadása
19. Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránti
kérelmek átvétele, továbbítása Nyugdíjbiztosítónál
20. Természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése
21. "Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai termékekre a 110/2004.(IV.28.)
Korm. rendelet 4. §-a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport
engedélykérelmek befogadása"
22. "Polgári felhasználású ipari robbanóanyagokra a 110/2004.(IV.28.) Korm. rendelet 4.
§-a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek
előterjesztése"
23. A biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmek befogadása
24. Utazásszervezői és –közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása
25. Természetes fürdőhely kijelölési eljárás
26. Gyermekek táboroztatási helyének és időpontjának, valamint a táborozásban
résztvevők bejelentése
27. Vándortábor jellegű tábor és az útvonal több szolgálat területi illetékességét érinti28. TAJ kártya igénylés befogadása
29. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
30. Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása
31. Őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése

Az új ügyek az alábbi szakigazgatási szervezetek hatáskörébe tartoznak:
 Kormányhivatal Építésügyi Hivatala; 1 ügy
 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 1 ügy
 Magyar Államkincstár megyei igazgatósága; 1 ügy
 Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége; 1 ügy
 Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve; 2 ügy
 Országos Egészségbiztosítási Pénztár; 2 ügy
 Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága; 4 ügy
 Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága; 5 ügy
 Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve; 8 ügy
 Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája; 1 ügy
 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal - Kereskedelmi és Piacfelügyeleti
Hatóság; 5 ügy

Szüreti felvonulás 2011

Az Úr 2011. esztendejében, trágyahordás havának 16. napján ismét szüreti felvonulásra várjuk a falu népét.
Kérjük a tisztelt tátogató közönséget, hogy tartózkodjanak a sértő megjegyzésektől, mert életfogytiglani vízivásra ítélünk mindenkit. Ugyancsak felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a felvonulók etetése, itatása nem tilos, sőt kötelező. De a kínálás után ne feledkezzenek meg a felvonulók támogatásáról sem. Nem vetne jó fényt falura, ha sokan az árkokban éjszakáznának.

Felvonulásunkkal elindulunk folyó évünk októberének tizenhatodik napján, az ebéd utáni első órában a kultúra háza elől.

Kérünk hát mindenkit, aki az Árpád, Kossuth, Zrínyi, Bercsényi, Péczely köz, Tavasz, Ady, Fő, Attila, Széchenyi, Petőfi utca lakója, hogy időben tátogassa száját a kapuban, ha hallja kisbíró urunk messzire szóló dobjának hangját!

Bursa ösztöndíjpályázat

Értesítjük az érdekelteket, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A pályázatokat 2011. november 14-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás és formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal em. 7. sz. helyiségében kérhető.

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap letölthető az alábbi oldalról:

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1827&cikkid=10230&listabol=1

További információk az Wekerle Sándor Alapkezelő oldalán.

Képviselő-testületi ülés - 2011. október 17.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. október 17.- én (hétfőn) 18 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:
1.) Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala megszüntető okirat megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika megbízott jegyző

Zalakomár, Kisrécse, Sand és Zalasárszeg községek együttes képviselő-testületi ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján és itt az interneten 2011. október 17.-én (hétfő) 19 órakor.

Napirend:
1.) Zalakomár-Kisrécse-Sand-Zalasárszeg Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika megbizott jegyző
2.) Zalakomár-Kisrécse-Sand-Zalasárszeg Községek Körjegyzősége körjegyzőségi megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika megbizott jegyző
3.) Pályázat kiírása Zalakomár-Kisrécse-Sand-Zalasárszeg Községek Körjegyzősége körjegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2011. október 10.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése 2011. október 10.- én (hétfőn) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2011. szeptember 26.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. szeptember 26.- án (hétfőn) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1. Zalakomár Község Önkormányzat és szerveinek 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Vaskáné Holló Adrienn jegyző és Simon Veronika pénzügyi előadó

2. Papné Szabó Mónika Kisrécse-Zalasárszeg-Sand-Nagybakónak körjegyző megbízása Zalakomár Községben a jegyzői feladatok ellátására
Előterjesztő: Varga Miklós

3. A közterület használatáról szóló 24/2011.(IX.14) rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Vaskáné Holló Adrienn jegyző

4. Egyéb aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára