Képviselő-testületi ülés - 2011. július 5.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. július 5.- én (kedden) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Zalakomári Művelődési Ház vezető álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

2.) Zalakomári Általános Iskola igazgatója által elkészített átszervezési tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Berkenyés Lászlóné, iskolaigazgató

3.) Zalakomári Művelődési Ház IKSZT pályázatra beérkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

4.) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda nyílászáró cseréje és fűtéskorszerűsítése-közbeszerzési eljárás lefolytatása
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2011. június 27.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. június 27.- én (hétfőn) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a Zalakomári Általános Iskolában folyó oktató, nevelő munkáról
Előterjesztő: Berkenyés Lászlóné igazgató
Meghívott: Bánfalvi Péter közoktatási szakértő

2.) Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: mezőőrök

3.) Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 8/2011.(III.01.) számú költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomár Község településrendezési tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5.) Egyéb aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Felhívás Ingatlan rendbetételére!

A Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2011. július 1-től folyamatosan ellenőrizni fogja a község ingatlanjainak állapotát. Az ellenőrzés kiterjed a lakóházak mögötti területekre is!

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2004. (III.31.) sz. rendeletének 9.§ (1) bekezdése értelmében: "A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák."

Házszámozás

Címkék: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2011. június 1-én életbe lépett Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2011. sz. rendelete az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről.

A rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében "Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége."

Ez alapján megkérjük az ingatlanok tulajdonosait, lakóit, hogy az esetlegesen hiányzó házszámokat szíveskedjenek pótolni. A ingatlanok házszámozása most azért is különösen fontos, mert 2011 évben a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálást tart.

Képviselő-testületi ülés - 2011. június 6.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. június 6.- án (hétfőn) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Közbeszerzési szabályzat tárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

2.)Zalai IRKA projekt befejezése
Előterjesztő:Varga Miklós, polgármester

3.)Közterület- felügyelet szervezése
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2011.május 30.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi testülete rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. május 30.- án (hétfő) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Gyermekjóléti szolgálat éves beszámolója
Előterjesztő: Gerő Sándor családgondozó

2.) Gyámhatósági beszámoló 2010. évről
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző, Péter Sándorné főmunkatárs

3.) Gazdasági program
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4.)Szociális szolgáltatástervezési koncepció tárgyalása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

5.) A szociális ellátásról szóló 3/2011.(II.01.) sz. és az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak meghatározásáról szóló 21/2010. (XII.15.) sz. rendeletek módosítása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

6.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2004(XI.30.)sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

7.) Az egyéb szolgáltatások és bérleti díjak 2010. május 4. napjától alkalmazandó díjairól szóló 63/2010.(IV.27.) képviselőtestületi határozat és a művelődési ház nagytermének bérleti díjáról szóló 116/2005. (XII.15.) 02. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

8.) Tisztítószer beszerzésére vonatkozó árajánlatok tárgyalása Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

9.) Makai 2008 Kft. vállalkozási szerződés felmondása
Varga Miklós polgármester

10.) Beszámoló a közterület-felügyelet szervezéséről
Varga Miklós polgármester

11.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Felhívás!

Zalakomár Község Képviselő- testülete 29/2011. (II.28) sz. határozatával arról döntött, hogy a község közigazgatási területén reggel egy órával korábban kapcsolja ki és este egy órával később kapcsolja be a közvilágítást, valamint azokban az utcákban ahol minden oszlopon van
lámpatest, ott az éjszakai órákban csak minden második lámpatest működjön.

Megkérjük a lakosságot, hogy ezeket a lámpatesteket ne jelezzék hibának az áramszolgáltató felé. Köszönjük

Konferencia KKV-k számára

A 2011-es évben a Piac és Profit tovább folytatja a kkv-k tájékoztatására, informálására hivatott konferenciái szervezését. Immár nyolcadik éve járjuk az országot a kis- és középvállalatoknak szóló, azok gazdálkodásához hasznos információkat nyújtó konferenciasorozattal. Rendezvénysorozatunk idén az „Üzleti Tippek” címet viseli. Ez évben februártól május végéig 11 helyszínen, 11 konferenciát szervezünk a kkv-knak. Ez évben 2011. május 5-én Zalaegerszegre látogatunk.

Csatoltan megtalálható a rendezvény plakátja.

Szelektív hulladékgyűjtés településünkön

Nemrégiben a Képveiselő- testület úgy döntött, hogy létrehoz egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet településünkön. Ez az Általános Iskola környékén élőknek fel is tűnhetett, mivel a sziget az iskola parkolójának egy kisebb részén lett létrehozva.

A mostani sziget létrehozását több is követheti, ha erre a jövőben igény mutatkozik.

Az alábbi web oldalon hasznos dolgokat lehet olvasni a szelektív hulladékgyűjtésről:

http://www.szelektiv.hu/

Képviselő-testületi ülés, 2011.április 26-án

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi testülete rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. április 26.- án (hétfő) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Zalakomár Község Önkormányzat és szervei 2010. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Simon Veronika, pénzügyi előadó

2.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

3.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

4.) Beszámoló az adóhatósági tevékenységről
Előterjesztő: Seláf Lajos, adóügyintéző

5.) Zalakomár Község Önkormányzatának gazdasági programjának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

6.) Központosított iroda- és tisztítószer beszerzésre beérkezett árajánlatokról döntés
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

7.) Egyéb, aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2011. április 18-án

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi testülete rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján 2011. április 18.- án (hétfő) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Tóth Árpád, őrsparancsnok

2.) Beszámoló a Zalakomár ESE működéséről
Előterjesztő: Boha Csaba, elnök

3.) Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakásra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

4.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II. 01.) számú rendelet módosítás tervezetének megtárgyalása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

5.) Egyéb, aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

FELHÍVÁS!

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 2011. április 12-től 2011. április 20-ig munkanapokon 21 órától 0 óráig végzi a vízvezetékek mosását.

A munkavégzés alatt nyomáscsökkenés és a víz elszíneződése tapasztalható.

A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára