Képviselő-testületi ülés - 2011.május 30.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi testülete rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. május 30.- án (hétfő) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Gyermekjóléti szolgálat éves beszámolója
Előterjesztő: Gerő Sándor családgondozó

2.) Gyámhatósági beszámoló 2010. évről
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző, Péter Sándorné főmunkatárs

3.) Gazdasági program
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4.)Szociális szolgáltatástervezési koncepció tárgyalása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

5.) A szociális ellátásról szóló 3/2011.(II.01.) sz. és az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak meghatározásáról szóló 21/2010. (XII.15.) sz. rendeletek módosítása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

6.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2004(XI.30.)sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

7.) Az egyéb szolgáltatások és bérleti díjak 2010. május 4. napjától alkalmazandó díjairól szóló 63/2010.(IV.27.) képviselőtestületi határozat és a művelődési ház nagytermének bérleti díjáról szóló 116/2005. (XII.15.) 02. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

8.) Tisztítószer beszerzésére vonatkozó árajánlatok tárgyalása Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző

9.) Makai 2008 Kft. vállalkozási szerződés felmondása
Varga Miklós polgármester

10.) Beszámoló a közterület-felügyelet szervezéséről
Varga Miklós polgármester

11.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Felhívás!

Zalakomár Község Képviselő- testülete 29/2011. (II.28) sz. határozatával arról döntött, hogy a község közigazgatási területén reggel egy órával korábban kapcsolja ki és este egy órával később kapcsolja be a közvilágítást, valamint azokban az utcákban ahol minden oszlopon van
lámpatest, ott az éjszakai órákban csak minden második lámpatest működjön.

Megkérjük a lakosságot, hogy ezeket a lámpatesteket ne jelezzék hibának az áramszolgáltató felé. Köszönjük

Konferencia KKV-k számára

A 2011-es évben a Piac és Profit tovább folytatja a kkv-k tájékoztatására, informálására hivatott konferenciái szervezését. Immár nyolcadik éve járjuk az országot a kis- és középvállalatoknak szóló, azok gazdálkodásához hasznos információkat nyújtó konferenciasorozattal. Rendezvénysorozatunk idén az „Üzleti Tippek” címet viseli. Ez évben februártól május végéig 11 helyszínen, 11 konferenciát szervezünk a kkv-knak. Ez évben 2011. május 5-én Zalaegerszegre látogatunk.

Csatoltan megtalálható a rendezvény plakátja.

Szelektív hulladékgyűjtés településünkön

Nemrégiben a Képveiselő- testület úgy döntött, hogy létrehoz egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet településünkön. Ez az Általános Iskola környékén élőknek fel is tűnhetett, mivel a sziget az iskola parkolójának egy kisebb részén lett létrehozva.

A mostani sziget létrehozását több is követheti, ha erre a jövőben igény mutatkozik.

Az alábbi web oldalon hasznos dolgokat lehet olvasni a szelektív hulladékgyűjtésről:

http://www.szelektiv.hu/

Képviselő-testületi ülés, 2011.április 26-án

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi testülete rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. április 26.- án (hétfő) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Zalakomár Község Önkormányzat és szervei 2010. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Simon Veronika, pénzügyi előadó

2.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

3.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

4.) Beszámoló az adóhatósági tevékenységről
Előterjesztő: Seláf Lajos, adóügyintéző

5.) Zalakomár Község Önkormányzatának gazdasági programjának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

6.) Központosított iroda- és tisztítószer beszerzésre beérkezett árajánlatokról döntés
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

7.) Egyéb, aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2011. április 18-án

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi testülete rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján 2011. április 18.- án (hétfő) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Tóth Árpád, őrsparancsnok

2.) Beszámoló a Zalakomár ESE működéséről
Előterjesztő: Boha Csaba, elnök

3.) Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakásra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

4.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II. 01.) számú rendelet módosítás tervezetének megtárgyalása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

5.) Egyéb, aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

FELHÍVÁS!

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 2011. április 12-től 2011. április 20-ig munkanapokon 21 órától 0 óráig végzi a vízvezetékek mosását.

A munkavégzés alatt nyomáscsökkenés és a víz elszíneződése tapasztalható.

A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Magyar Költészet Napja

„…ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.”

(József Attila)

A Magyar Költészet Napja alkalmából a Művelődési Ház felolvasó estet szervez kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A programra mindenkit szeretettel várunk, aki megosztaná velünk kedvenc versét. Aki eljön, nem kell, hogy profi versmondó legyen, a találkozó célja a versmondás és vershallgatás öröme. Saját alkotásokat is szívesen fogadunk.

Ha gyerek vagy válogass a gyermekirodalom remekei közül, legyen az klasszikus, kortárs vagy akár saját vers!

Ha felnőtt vagy hozd a kedvenc kötetedet!

Helyszín: Művelődési Ház

Időpont: 2011. április 9. 18 órától

Szeretettel várunk minden felolvasót és hallgatót egyaránt!

Műszaki vagy gazdasági felsőoktatásban tanuló diákok figyelmébe!

A ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. (8700 Marcali, Puskás Tivadar u. 24.) ösztöndíjjal kívánja támogatni azokat a fiatalokat, akik első diploma megszerzéséért folytatják felsőfokú nappali tanulmányaikat pénzügyi, számviteli vagy műszaki területen.
Az ösztöndíj a 2011/2012. tanévre szól.

A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani a megadott határidőre.

Adatlap és mellékletei e-mailben a kapcsolattartó e-mail címéről kérhetők, illetve az alábbi webcímről is letölthetők: www.ziehl-abegg.hu.

A pályázatokat postán, ajánlott, zárt küldeményként a következő címre kell eljuttatni:
Ziehl-Abegg Kft. 8701 Marcali, Pf. 86.
A pályázat beküldési határideje: 2011. július 15.

A pályázatról további információval hétköznap 8 órától 15 óra 30-ig a 06-85/515-140 telefonszámon, illetve a nyers.edina@ziehl-abegg.hu e-mail címen szolgálnak.

Képviselő-testületi ülés - 2011. március 28-án

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi testülete rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2011. március 28.- án (hétfő) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

2.) Zalakomár Község Önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

3.) Zalakomári Sport Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Boha Csaba, elnök

4.) Beszámoló Zalakomár Község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Csepella Judit védőnő, Marton Józsefné védőnő, Kalászné dr. Pintér Anna háziorvos, dr. Mihalics Tibor háziorvos

5.) A fenntartott nevelési és oktatási intézmények működésének felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

6.) Zalakomár Község Önkormányzat „A közterület- felügyeletekről” szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Némethné dr. Vigh Krisztina, jegyző

7.) Egyéb, aktuális ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Magyar Államkincstár felhívása

Lejár a hiánypótlási határidő a nagycsaládosok részére adható gázárkedvezmény igénylésére beadott kérelmeknél

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után családi pótlékban részesülnek – kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt, amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. február 28-ig eljuttatták a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához.
A Magyar Államkincstárhoz a fenti határidőig összesen 69204 kérelem érkezett be, a beékezett kérelmek feldolgozása közel száz százalékos.
Az elmúlt hét végén a Kincstár megkezdte a hiánypótlást igénylő ügyekben a hiánypótlási felhívások kiküldését. A hiányzó adatok pótlására a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számítva 8 nap áll az ügyfelek rendelkezésére.
A leggyakoribb hiánypótlási okok, hogy a kérelmező személye nem azonos a csatolt gázszámla fizetőjének személyével, vagy nem került a kérelemhez csatolásra az utolsó havi gázszámla. Hiánypótlásra szorulnak továbbá azok az EMFESZ szolgáltatóval szerződéses viszonyban álltak részéről benyújtott kérelmezők ügyei is, akik EMFESZ számlát csatoltak, mivel ez a számla már nem alkalmas a kedvezmény megállapításához.
Akik a hiánypótlási felhívás ellenére sem küldik meg a hiányzó adatokat a Kincstár Megyei Igazgatóságához, azok esetében a kedvezmény megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni, illetve a jogszabályok alapján el kell utasítani, így 2011. évre már nem vehetik igénybe a támogatást.
A kedvezménnyel, valamint a hiánypótlással összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.
Magyar Államkincstár

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára