Képviselő-testületi - 2015. március 23. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. március 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

2.) 2015-2019.évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Helyi értéktár bizottság létrehozása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Zalakomári Művelődési Ház Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

5.) Zalakomári Egyházközség ingatlan felajánlási kérelme
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) A Tavasz utcai volt tüzép telep megvásárlásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi - 2015. február 23. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. február 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Zalakomár Község Önkormányzat képviselő - testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2015. január 26. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. január 26-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetének előzetes véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2.) Zalakomár község Önkormányzata képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) A polgármestert megillető 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Az Egyetértés Sportegyesület 2015. évi támogatási kérelme és a 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Tóth-Pajor Mátyás elnök

5.) Zalakomári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Mezőőri álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. december 15.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. december 15-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2./Az önkormányzat és szervei 2015. évi munkaterve
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4./ Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5./ Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás - 2014.november 24.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülése 2014. november 24-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3. A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. A lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6. Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

7. Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

8. Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2014. november 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2014. november 3-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2015-ben megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

4) Együttműködési megállapodás megkötése a nemzetiségi önkormányzattal
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5) Kulcsosház téli bezárásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6) Számítógép használatának felajánlása a körzeti megbízottak részére
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi alakuló ülése 2014.október 20.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2014. október 20-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nyírő Sándorné HVB elnök
3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
8. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
13. Döntés a volt polgármester részére javadalmazás megállapításáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Ebzárlat és legeltetési tilalom 2014

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2014. október 9-től október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatalának Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala.

Tilos az ebeket szabadon engedni, a szarvasmarhát, lovat, juhot, kecskét legelőre hajtani. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Képviselő-testületi ülés 2014. október 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. október 3-án (pénteken) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1.) Intézményi áramszolgáltató kiválasztása a 2015. évre vonatkozóan
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.) Beszámoló az elmúlt négy év munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára