Zöldségárusítás az Önkormányzat udvarán

Újra kezdetét vette a mezőgazdasági közmunkaprogram során megtermelt zöldségek árusítása!

Jelenleg a következő terményeket árusítjuk:

paradicsom – 150 Ft/kg

paprika – 150 Ft/kg

káposzta – 100 Ft/kg

Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig délelőtt: 10:00-12:00

                                                  délután: 14:30-15:30

                    Pénteken délelőtt: 10:00-12:00

Minden kedves vásárlót szeretettel várunk az Önkormányzat udvarán!

Képviselő testületi - 2016. június 27.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. június 27-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Egyetértés Sport Egyesület 2016. első félévi beszámolójának és a 2016. második félévi támogatásának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjének megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb szolgáltatások és bérleti díjak összegének meghatározásáról szóló 116/2014. (XI. 24. ) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10.) A HAJDU-SANITAS Egészségügyi Bt.-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11.) Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1.) „Zalakomár Díszpolgára” cím, valamint „Zalakomárért” kitüntető díj adományozásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/1. és Hunyadi u. 7/5. szám alatti szociális bérlakások pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Megújult weboldalunk!

Kedves Olvasó! Köszönjük a türelmet, weboldalunk karbantartása miatt. Célunk, hogy a jövőben minden fontos információt időben közölhessünk Önökkel. A weboldal mellett a facebookon és a Komári Hírmondóban is meg fognak jelenni egységesen az információk.

Az új oldallal együtt elkészültünk, a képviselő-testületi ülések dokumentumainak feltöltésével is. Megtekinthetőek az ülések napirendjei előterjesztései és jegyzőkönyvei is, egészen 2010. évig visszamenőleg. bővebben itt..

Rendeztük a Komári Hírmondó online megtekinthető számait is, így azok szintén olvashatóak több évre visszamenőleg. Részletek itt..

SAJTÓKÖZLEMÉNY „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI MEGÚJÍTÁSA ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉGBEN” PROJEKTRŐL.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, az „Önkormányzatok és intézményeik energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználással kombinálva a konvergencia régiókban” témájú pályázat keretei között. A pályázat azonosító száma: KEOP-4.10.0./F/14-2014-0149.

A fejlesztés során a következő épületek energetikai fejlesztései történtek meg: Zalakomári Művelődési Ház (8751, ZALAKOMÁR, PETŐFI U. 9.), a Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda (8752 ZALAKOMÁR, TAVASZ U. 17. B ÉP.). Mindkét épület esetében homlokzati, padló, és födém hőszigetelés törtét. Az óvodánál ezek mellett napkollektor is beépítésre került.
A művelődési háznál 9 db külső nyílászárót került kicserélésre és megújult a fűtési rendszer, valamint beépítésre került 16 Db/klts egységnyi napelem.

A beruházás 2015.08.14-én műszaki átadás-átvétel keretében lezárult. A két épületen végrehajtott beavatkozások eredményeként évi 3 millió Ft éves energia megtakarítást lesz elérhető, a káros anyag kibocsátás várhatóan 47,1 tonnával csökken.

A fejlesztést az Európai Unió és Magyarország 100 %-os mértékben, 47 189 203 Ft-tal támogatta.
A projektről bővebb információt a www.zalakomar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Csárdi Tamás, polgármester.
Elérhetőség: 0036/93/386-017, polgarmester@zalakomar.hu

Dr.Mihalics Tibor felhívása

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT BETEGEINKET,HOGY 2015.08.07- 08.08.-án
(Péntek,Szombat) szabadságon leszek
2015.08.06- án Csütörtökön rendelés
8-11 óra közt lesz
Kérjük, hogy ezen a napon csak akut esetben vegyék igénybe a rendelési időt.

Helyettesit: Dr.Pintér Anna
Kiskomaromi háziorvos
Rendelés Kiskomáromban: Pénteki napon 8-11-ig
ELÉRHETŐ: 8-16 ÓRA KÖZT A 06 30/969 3085-ös telefonszámon
Köszönettel: Dr.Mihalics Tibor Háziorvos

Képviselő testületi - 2015. július 27

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. július 27-én (hétfő) 08:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1./ Döntés a Zalakomári Általános Iskola fenntartásáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2015. június 29.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. június 29-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1./ A díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/2000. (XI. 29.) rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./Orvosi ügyeleti feladatok ellátásához fizetett önkormányzati hozzájárulás emeléséről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4./ Egyéb aktuális ügyek

Zárt ülés:

1./ Kitüntető díj adományozásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2015. június 09.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. június 09-én (kedd) 15:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1./ Karbantartói álláspályázat elbírálása
(szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2015. május 26.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. május 26-án (kedd) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2014. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor vezető családgondozó

2./ Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

4.) Beszámoló a Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Zalakomári Általános Iskola intézményvezető-helyettesi álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi - 2015. április 27. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. április 27-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. alezredes kapitányságvezető, Tóth Árpád r. alezredes őrsparancsnok

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Csárdi Áron mezőőrök

3.) Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
Előadó: Nagyné Bertalan Ágnes közterület-felügyelő

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

6.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006. (V. 31.) számú rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) A környezetvédelemi helyi szabályairól szóló 6/2004. (III 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Mezőőri álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) A közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (III.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11.) A Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló 8/2012. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

13.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

14.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata által nyújtott, egyéb közösségi szolgáltatások ellátásához kapcsolódó szakmai program elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

15.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Gazdasági program elfogadása

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a 2015. március 23-án tartott ülésén elfogadta a település 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági programját, amelyben hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy jelenleg az önkormányzatnak minimális szinten vannak csak likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházására csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az ipar, az idegenforgalom, az infrastruktúra, a környezet, szociális és egészségügyi ellátás, a közbiztonság és civil szervezetek a művelődés és ifjúsági feladatok fejlesztését tűzte ki célul. Fontos még a munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A közfoglalkoztatási programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel tud elláttatni közcélú feladatokat.

A településfejlesztési célok közé tartozik:
- a belterületi járdák felújítása,
- fásítás folytatása az eddig kimaradt utcákban illetve a komárvárosi temetőben,
- játszótér kialakítása a kiskomáromi településrészen,
- rendszeres sportolási lehetőség biztosítása a lakosság számára,
- utcanév táblák kihelyezése és az üdvözlő táblák felújítása,
- önkormányzati intézmények nyílászáróinak cseréje, az épületek szigetelése, megújuló energiával való ellátása,
- helytörténeti kiállítás megvalósítása a kiskomáromi, komárvárosi hagyományokra építve

További cél a közvilágítás és a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése.

A gazdasági program teljes szövege megtekinthető: ITT

Képviselő-testületi - 2015. március 23. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. március 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

2.) 2015-2019.évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Helyi értéktár bizottság létrehozása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Zalakomári Művelődési Ház Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

5.) Zalakomári Egyházközség ingatlan felajánlási kérelme
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) A Tavasz utcai volt tüzép telep megvásárlásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi - 2015. február 23. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. február 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Zalakomár Község Önkormányzat képviselő - testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2015. január 26. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. január 26-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetének előzetes véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2.) Zalakomár község Önkormányzata képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) A polgármestert megillető 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Az Egyetértés Sportegyesület 2015. évi támogatási kérelme és a 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Tóth-Pajor Mátyás elnök

5.) Zalakomári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Mezőőri álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára