Kistérségi Művészeti Fesztivál

Címkék: 

A tavalyi nagy sikerű találkozó idén is megrendezésre kerül a Zalakomári Művelődési Ház Színháztermében. Az idei évben a 2007-es évtől eltérően a gyermek és ifjúsági-felnőtt kategória egyszerre kerül lebonyolításra. A fesztivál fellépői közt több zalakomári csoport is található. Érdemes tehát ellátogatni és szorítani a "hazai" csapatoknak.

A műsor Február 23-án (szombaton) 9 órakor kezdődik.


IMG_4635.jpg    IMG_4656.jpg  IMG_4862.jpg

Kistérségi Amatőr Labdarúgó Kupa

Címkék: 

Labdarúgó versenyt szervez a Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulása rendezi az Idegenforgalmi, Közművelődési és Sportiroda.
A versenyen részt vehet: Az adott településen lakik, dolgozik és betöltötte a 18. élet évét, megyei II. vagy magasabb osztályban nem igazolt játékos. Versenyzési feltétel, hogy egy sportoló a versenyen csak egy település színeiben versenyezhet az adott településről csak egy csapat indulhat.
Helyszínek:
„A” Zalakarosi Általános Iskola Tornaterme, Liget u. 28. (36m X 18 m, parketta)
„B” Zalakomári Általános Iskola Tornaterme, Tavasz u. 15. (39 m X 19 m, parketta)
A verseny időpontja: 2008. február 24. (vasárnap)
Az „A” és a „B” helyszínen csoportos körmérkőzős formában mérkőznek majd meg a csapatok. A nevezések ismeretében, sorsolással kerül eldöntésre a csapatok mérkőzéseinek helyszíne, amelyről, a csapotok vezetői február 20-ig értesítve lesznek. A döntő mérkőzései egy helyszínen kerülnek lebonyolításra. Csapat létszám 10 fő, a pályán egyszerre 4+1 játékos szerepel.
Nevezés: 2008. február 14.-ig az alábbi címre:
Idegenforgalmi, Közművelődési és Sportiroda
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.
Fax: (93)340-421
E-mai: zalakaros@tourinform.hu

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. február. 12-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

N A P I R E N D E K:

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.)a)A Zalakomári Kulturális Központ Alapító Okiratának elfogadása
b) A Zalakomári Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Előadó:Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző, Rátkai Józsefné megbízott vezető

3.) Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

4.) Zalakomár község Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2006. (III. 29.) sz. rendelete módosításának ismételt megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

5.) Zalakomár község Önkormányzatának a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló többször módosított 2/2007. (II. 21.) sz. rendelete módosításának megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető

6.) Zalakomár község Önkormányzatának a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletének megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető

7.) Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Vetítések a képújságon

Címkék: 

Aktuális vetítések a képújságon:


Február 12. (Kedd)
17 óra: Képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Utána: ZalaTv Megyei összefoglalója

Február 14 (Csütörtök)
10 és 18 órakor: Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, Dunántúli Középkori Mezővárosok Találkozóján előadott műsora Anconai szerelmesek koncertváltozata, melyet február 10-én adtak elő a Zalakomári Művelődési Házban
Utána (kb. 10:55 és 18:55): ZalaTv Megyei összefoglalója

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE!


Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:
1. Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7., 5. lakás
Alapterület: 44,58 m2
Helyiségek: konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke: 6687 Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei:
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.

A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.
Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:
1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban
A pályázat benyújtási határideje: 2008. február 15. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának a határideje: 2008. február 26.
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.
A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:
- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Előadás a Művelődési Házban!

Címkék: 

A zalaegrszegi Hevesi Sándor Színház művészei és művésznői újra itt, Zalakomárban! Műsorukban az Anconai szerelmesek koncertváltozatát hallhatjuk, élő zenével és vokállal!
Egy fergeteges műsor, az olasz slágeripar legismertebb dalaival: Ciao Bambina, Egy könnycsepp az arcon, Volare, Huszonnégyezer csók, Felicita, L' Italiano. Dallamaik nosztalgiát, jóketvet, derűt ébresztenek.
Helyszín: Művelődési Ház,
Zalakomár Petőfi u. 9.
Időpont: 2008. február 10. kezdés: 16:30
Töltse velünk ezt a felejthetetlen órát!!!
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Népszavazás

Címkék: 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Sólyom László Köztársasági Elnök Úr 2008. március 9. napjára kitűzte az országos ügydöntő népszavazást. Az ügydöntő népszavazáson az alábbi szavazókörökben lehet szavazni.
I. számú szavazókör Zalakomár, Petőfi u. 9. Művelődési Ház
II. számú szavazókör Zalakomár, Tavasz u. 13. Polgármesteri Hivatal
III. számú szavazókör Zalakomár, Fő u. 2. Idősek Klubja
Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy az igazolással történő szavazásra a II. számú szavazókörben (Polgármesteri Hivatal 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13) lesz lehetőség.

MEGYE NAPJA - ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS - DÍJÁTADÁS

Címkék: 

Zala Megye Kistelepüléseiért és Hagyományaiért Díjat vehetett át ma a Zalaegerszegen megrendezett Megye Napi Ünnepi Közgyűlésen Rátkai Józsefné!

A középkor történelmi hagyományainak megismertetéséért, a hagyományok ápolásáért, a kulturális programok kiemelkedő színvonalú megszervezéséért. 2001 óta nagy odafigyeléssel , szakértéssel és töretlen lelkesedéssel szervezi a Zalakomári Középkori Mezővárosok találkozóját. A rendezvényt a történelmi hagyományok megismerése, ápolása, a települések közti kapcsolatok kialakításának igénye hívta életre. A rendezvények kulturális programjaira, népművészeti kiállításaira Zala megyén túl a Dunántúl számos településéről érkeznek minden évben a résztvevők.

 

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2008. január 29.-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

N A P I R E N D E K:

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.)A Községi és Iskolai Könyvtár további működési formájának meghatározása a könyvtári szakfelügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján
Előadó: Varga Miklós polgármester

3.)A Képviselő-testület 2007. évi tevékenységének értékelése
Előadó: Varga Miklós polgármester

4.)Javaslat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjának további racionálisabb működésére
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

5.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

Vetítések a képújságon!

Aktuális vetítések a képújságon:

Január 22. (Kedd)
10 és 18 órakor: A 2008. évben a Festetics-kastélyban tartott Balatoni Borbarát Hölgyek tagavatóján fellépett Zalakomári Dalkör műsora
Utána (kb. 10:23 és 18:23): ZalaTv Megyei összefoglalója.

Január 24. (Csütörtök)
10 és 18 órakor: A 2007. évben a Festetics-kastélyban tartott Balatoni Borbarát Hölgyek tagavatóján fellépett Zalakomári Dalkör műsora
Utána (kb. 10:15 és 18:15): ZalaTv Megyei összefoglalója.

Pályázati felhívás - parlagfű írtására

Címkék: 

Zalakomár Község jegyzője, mint megbízó a 2005. évi XXXVIII törvény 3 §.-a alapján pályázatot ír ki a 2008. Évben a jegyző hatáskörébe utalt parlagfű elleni közérdekű védekezés elvégzésére.

A pályázaton nyertes pályázó köteles a közérdekű védekezési munkákat 2008. július 1. napjától 2008. november 1. napjáig tartó időszakban elvégezni, a megbízó által kiadott közérdekű védekezést elrendelő határozat alapján a megadott időpontig. Megbízó a hibás teljesítés esetén kötbért köt ki.

A pályázatokat a vállalkozók 2008. február 29-én 12:00 óráig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba, ügyfélfogadási időben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
* pályázó megnevezése
* pályázó címe, székhelye, elérhetősége
* pályázó bejegyzésekről szóló okirat másolat(vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés)
* a 2008. évre vonatkozó vállalkozói díj nagyságát (Ft/m2)

A pályázat eredményéről minden pályázatot benyújtót írásban tájékoztatunk, a nyertes pályázóval szerződést kötünk.
A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak a pályázók.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára