Közvetítések a képújságon

Címkék: 

Közvetítések a Képújságon:
November 13. Kedd:
9:00 ZataTV hír összefoglalója a megyei eseményekről
17:00 Képviselő-testületi ülés élő közvetítése
Napirendek: 1.) Zalakarosi Kistérségi Többcélú Társulása, Társulási megállapodásának megtárgyalása (Előadó: Varga Miklós polgármester)
2.) A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott dologi kiadások előirányzatainak felülvizsgálata. (Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető)
Az ülés után a ZalaTV összefoglalójának ismétlése látható

Így emlékeztünk 1956-ra

DSCN3012.JPG  DSCN3007.JPG  DSCN3011.JPG

Október 23-án reggel a kiskomáromi temetőben Somogyi Lajos 56-os hősi halott sírjánál megemlékezést tartott Varga Miklós polgármester az 1956-os forradalomra. A beszédet koszorúzás követte.

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be november 10-én...tovább

Csoportjaink hétvégi fellépése

Címkék: 

Zalakomári Népdalkör:
A Zalaegerszegi Falumúzeumban másodszorra megrendezett Szüreti Vígadalom alkalmából lépett fel a Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport. A rendezvényt Manninger Jenő megyei közgyűlési elnök köszöntője után dr. Vígh Annamária, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetője nyitotta meg.
A Zalakomári Dalkör bordalcsokorral szórakoztatta a közönséget, majd a két csoport közösen ismét bemutatta a már több helyen nagy sikert aratott Egrecica játékát.

Sorry Művészeti Csoport:
A 2007-es Dunántúli Középkori Mezővárosok Találkozóján ismerkedtek össze Kálmáncsa település képviselőivel a lányok. A vendégeknek tetszett a komáriak produkciója, így meghívták őket, Kálmáncsára a Szüreti mulatságra. A lányok örömmel teljesítették a felkérést, melyre október 13-án került sor. Énekes-táncos produkcióval szórakoztatták a közönséget a helyi Művelődési Házba.. A két csoport reméli, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, hogy egymás vendégeként léphettek fel.

Népzenei találkozó

Címkék: 

Október 6-án településünkön zajlott a KOTA szervezésében az idei Népzenei Találkozó. dr. Várnai Ferenc népzenekutató nyitó szavait követve Varga Miklós, polgármester, egy Kodály Zoltán gondolattal köszöntötte az egybegyűlteket: "A zene életünk egy olyan szüksége, mint a levegő. Hogy levegő nélkül nincs élet, sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik."

Zalakomár tavalyi évben Zala megyét képviselve Szentesen vehette át a stafétát, melyet most Tállya község kapott meg, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek hozzánk.

Zalakomári Népdalkör néven lépett fel közösen a Péczely Attila Népzenei Csoport és a Zalakomári Dalkör. Egy az 1790-ben Kiskomáromban gyűjtött darabot adtak elő. Az előadás középpontjában ez Egrecica játék áll. (egy korábbi fellépés videója megtekinthető itt) A találkozón mintegy tíz település képviselte magát négy megyéből. A rendezvény után a fellépőket Varga Miklós a közeli Kulcsosházba invitálta vendégségbe, vacsorára.

DSCN2925.JPG  DSCN2924.JPG  DSCN2923.JPG  DSCN2922.JPG  DSCN2921.JPG

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
2.lakás
Alapterület: 49,05 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke 6.867.-Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik.
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:

1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 12.00 óra

A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. november 30.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.

A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:

- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Heti vetítés a Képújságon!

Címkék: 

Szerda:
10:00 és 17:00 Zalaegerszegi Hevesi Színház és a Kaposvári Déryné Vándorszíntársulat műsora a Mezővárosi Találkozón
11:30 és 18:30 ZalaTV hírösszefoglalója a megyében történt eseményekről

Csütörtök:
9:00 és 18:00 A Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport közös fellépése Budapesten a Marczibányi Téri Művelődési Központban rendezett Szeptemberi Gálakoncerten

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára