Áramszünet!

Címkék: 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. átfogó korszerűsítési programot hajt végre a hálózaton. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése miatt azonban rövid időre ki kell kapcsolni a vezeték egy-egy szakaszát. Ezért:

2007. október 10-én
8 órától 10 óráig az áramszolgáltatás szünetel a következő utcákban:

Petőfi S. utca, Kossuth L. utca, Bercsényi utca, Széchenyi utca, Zrínyi utca, Árpád utca, Dózsa utca, Arany J. utca, Attila utca, Ifjúság utca, Táncsics utca, Fő utca 96-106 számig, Vas köz, Templom tér.

A biztonsági előírások miatt elkerülhetetlen átmeneti szolgáltatás-kimaradás miatt megértésüket kérjük!

Sport

Címkék: 

Labdarúgás:
Megyei II.osztály Déli-csoport
6. forduló: Kerámia SE Tófej - Zalakomár SE 4 : 2
Következő mérkőzés: szeptember 30. 16 óra Zalakomár SE - Molnári SE
Asztalitenisz:
Megyei Sportnap - Zalaszentgrót
Férfi egyéni:
1. hely: Anda Zoltán [Zalakomár]
2. hely: Kövesi József [Zalakomár]
NB III.
Hévíz - Zalakomár 13 : 5
Pontszerzők: Beck, Kövesi, Gerencsér Á., Léránt és a Kövesi-Léránt páros.
Gyenesdiás - Zalakomár 10 : 8
Pontszerzők: Beck (3), Gerencsér Á.(2), Léránt (2) és a Gerencsér Á.-Beck páros
Győr Vertikal - Zalakomár 9 : 9
Pontszerzők: Beck (4), Léránt (2), Gerencsér Á.(2) és a Gerencsér Á.-Beck páros
Teke:
NB III.
RUM - Zalakomár 3 : 5 (2556 fa : 2560 fa)
Pontszerzők:
Nagy Norbert 451 fa
Baranyai Sándor 437 fa
Nagy Szabolcs 433 fa
Gyurókovics Arnold 416 fa
Molnár József 412 fa
Hörcsöki Szabolcs 411 fa
Következő mérkőzés: Szeptember 30. 9 óra Zalakomár - Szombathely

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése. 2007. szeptember 25.-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)
N A P I R E N D E K:
1. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a személyi juttatások felülvizsgálata
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
2. A Zalakomári Általános és Művészeti Iskola önálló gazdasági szervezet létrehozásának megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző, Pap György pénzügyi csoportvezető
3. A Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna

Az ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján!

Eladó beépítetlen ingatlan!

Címkék: 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2007. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozatában értékesítésre kijelölte a Zalakomár, belterület 159 hrsz-ú, 1182 m2 nagyságú, Zalakomár Széchenyi u. 8. szám alatt található belterületi beépítetlen ingatlant. Az ingatlan vételára 750 Ft/m2.

A vételi szándékot írásban lehet bejelenteni a Polgármesteri Hivatalba.

Eboltás!

Címkék: 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kutyák 2007. évi kötelező veszettség elleni oltása 2007. szeptember 27-én (csütörtökön) 7.30-9.30 óráig, és 2007. szeptember 29-én (szombaton) 7.30-9.30 óráig a Tűzoltószertár udvarában(Petőfi u. 20)

valamint,

2007. október 4-én (csütörtökön) 7.30-9.30 óráig, és 2007. október 6-án (szombaton) 7.30-9.30 óráig lesz az Idősek otthona udvarában( Fő u. 2. ).

Az eboltás díja 2.400.-Ft/eb.
A háznál való oltás díja +600 Ft.

Heti vetítés a Képújságon!

Címkék: 

Szeptember 11. Kedd:
9:00 Péczely Attila Népzenei Csoport műsora
9:07 Kaposvári Déryné Vándorszíntársulat műsora
10:10 Blasek Modern tánccsoport műsora
17:00 Képviselő-testületi ülés (Élő)
Szeptember 12. Szerda:
9:00 Zalakomári Dalkör műsora
9:10 Zalaegerszegi Hevesi Színház műsora
9:47 Sorry Művészeti Csoport műsora
11:00 és 18:00 ZalaTv Hír összefoglalója
Szeptember 13. Csütörtök:
9:00 Zalakomári Óvodások műsora
9:06 Zalakomári Általános Iskolások műsora
9:19 Zalakomári csoportok közös éneke
9:25 Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport közös műsora és a kitüntető díj átadása
9:32 Melody Ladies együttes műsora
Szeptember 14. Péntek:
9:00 Sub Bass Monster Mezővárosi koncertje
9:35 Fiesta Mezővárosi koncertje

web_web_DSCF0899.jpg  web_web_DSC_0313.jpg  web_web_DSCN2736.jpg  web_web_DSC_0127.jpg  web_web_DSCN2647.jpg


További Mezővárosi képek a Galériában Találhatóak!

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2007. szeptember 11.-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)
N A P I R E N D E K:
1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester
2.)Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról
Előadó: Rátkai Józsefné könyvtáros, Rátkai Aliz kulturális munkatárs
3.)Beszámoló az önkormányzat 2007. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
4.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló többször módosított 2/2007. (II. 21.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
5.)Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
6.)Beszámoló az ÁSZ ellenőrzését követően az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsannna jegyző
7.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján!

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
2. lakás
Alapterület: 49.05 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban....

Fizetendő lakbér mértéke: 6867 Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.
Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
a)a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
b)a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
c)a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
d)a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.
A pályázat mellékletét képezi:
a)a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
b)munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. szeptember 21. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. október 16.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.
A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:
- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )
A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára