Csoportjaink hétvégi fellépése

Címkék: 

Zalakomári Népdalkör:
A Zalaegerszegi Falumúzeumban másodszorra megrendezett Szüreti Vígadalom alkalmából lépett fel a Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport. A rendezvényt Manninger Jenő megyei közgyűlési elnök köszöntője után dr. Vígh Annamária, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetője nyitotta meg.
A Zalakomári Dalkör bordalcsokorral szórakoztatta a közönséget, majd a két csoport közösen ismét bemutatta a már több helyen nagy sikert aratott Egrecica játékát.

Sorry Művészeti Csoport:
A 2007-es Dunántúli Középkori Mezővárosok Találkozóján ismerkedtek össze Kálmáncsa település képviselőivel a lányok. A vendégeknek tetszett a komáriak produkciója, így meghívták őket, Kálmáncsára a Szüreti mulatságra. A lányok örömmel teljesítették a felkérést, melyre október 13-án került sor. Énekes-táncos produkcióval szórakoztatták a közönséget a helyi Művelődési Házba.. A két csoport reméli, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, hogy egymás vendégeként léphettek fel.

Népzenei találkozó

Címkék: 

Október 6-án településünkön zajlott a KOTA szervezésében az idei Népzenei Találkozó. dr. Várnai Ferenc népzenekutató nyitó szavait követve Varga Miklós, polgármester, egy Kodály Zoltán gondolattal köszöntötte az egybegyűlteket: "A zene életünk egy olyan szüksége, mint a levegő. Hogy levegő nélkül nincs élet, sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik."

Zalakomár tavalyi évben Zala megyét képviselve Szentesen vehette át a stafétát, melyet most Tállya község kapott meg, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek hozzánk.

Zalakomári Népdalkör néven lépett fel közösen a Péczely Attila Népzenei Csoport és a Zalakomári Dalkör. Egy az 1790-ben Kiskomáromban gyűjtött darabot adtak elő. Az előadás középpontjában ez Egrecica játék áll. (egy korábbi fellépés videója megtekinthető itt) A találkozón mintegy tíz település képviselte magát négy megyéből. A rendezvény után a fellépőket Varga Miklós a közeli Kulcsosházba invitálta vendégségbe, vacsorára.

DSCN2925.JPG  DSCN2924.JPG  DSCN2923.JPG  DSCN2922.JPG  DSCN2921.JPG

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
2.lakás
Alapterület: 49,05 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke 6.867.-Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik.
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:

1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 12.00 óra

A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. november 30.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.

A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:

- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Heti vetítés a Képújságon!

Címkék: 

Szerda:
10:00 és 17:00 Zalaegerszegi Hevesi Színház és a Kaposvári Déryné Vándorszíntársulat műsora a Mezővárosi Találkozón
11:30 és 18:30 ZalaTV hírösszefoglalója a megyében történt eseményekről

Csütörtök:
9:00 és 18:00 A Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport közös fellépése Budapesten a Marczibányi Téri Művelődési Központban rendezett Szeptemberi Gálakoncerten

Népzenei Találkozó

Címkék: 

A zene sokarcúságát jelezve, a KÓTA 1979-től népzenei együttesek számára is rendez hangversenyeket. Az ünnepi alkalom tiszteletére az amatőr zenei élet kiemelkedő képviselői, a legjobb magyar és nemzetiségi együttesek tesznek tanúbizonyságot tudásukról a koncerteken.

Idén Budapesten a Néprajzi Múzeumba és Zalakomárban, a Művelődési Ház dísztermében várjuk a népzene iránt érdeklődő nézőinket, ahol szinte minden néprajzi területről hallhatnak népdalcsokrokat.

2007. október 6. szombat, 16 óra, Zalakomár - Művelődési Ház

Áramszünet!

Címkék: 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. átfogó korszerűsítési programot hajt végre a hálózaton. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése miatt azonban rövid időre ki kell kapcsolni a vezeték egy-egy szakaszát. Ezért:

2007. október 10-én
8 órától 10 óráig az áramszolgáltatás szünetel a következő utcákban:

Petőfi S. utca, Kossuth L. utca, Bercsényi utca, Széchenyi utca, Zrínyi utca, Árpád utca, Dózsa utca, Arany J. utca, Attila utca, Ifjúság utca, Táncsics utca, Fő utca 96-106 számig, Vas köz, Templom tér.

A biztonsági előírások miatt elkerülhetetlen átmeneti szolgáltatás-kimaradás miatt megértésüket kérjük!

Sport

Címkék: 

Labdarúgás:
Megyei II.osztály Déli-csoport
6. forduló: Kerámia SE Tófej - Zalakomár SE 4 : 2
Következő mérkőzés: szeptember 30. 16 óra Zalakomár SE - Molnári SE
Asztalitenisz:
Megyei Sportnap - Zalaszentgrót
Férfi egyéni:
1. hely: Anda Zoltán [Zalakomár]
2. hely: Kövesi József [Zalakomár]
NB III.
Hévíz - Zalakomár 13 : 5
Pontszerzők: Beck, Kövesi, Gerencsér Á., Léránt és a Kövesi-Léránt páros.
Gyenesdiás - Zalakomár 10 : 8
Pontszerzők: Beck (3), Gerencsér Á.(2), Léránt (2) és a Gerencsér Á.-Beck páros
Győr Vertikal - Zalakomár 9 : 9
Pontszerzők: Beck (4), Léránt (2), Gerencsér Á.(2) és a Gerencsér Á.-Beck páros
Teke:
NB III.
RUM - Zalakomár 3 : 5 (2556 fa : 2560 fa)
Pontszerzők:
Nagy Norbert 451 fa
Baranyai Sándor 437 fa
Nagy Szabolcs 433 fa
Gyurókovics Arnold 416 fa
Molnár József 412 fa
Hörcsöki Szabolcs 411 fa
Következő mérkőzés: Szeptember 30. 9 óra Zalakomár - Szombathely

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése. 2007. szeptember 25.-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)
N A P I R E N D E K:
1. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a személyi juttatások felülvizsgálata
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
2. A Zalakomári Általános és Művészeti Iskola önálló gazdasági szervezet létrehozásának megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző, Pap György pénzügyi csoportvezető
3. A Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna

Az ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján!

Eladó beépítetlen ingatlan!

Címkék: 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2007. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozatában értékesítésre kijelölte a Zalakomár, belterület 159 hrsz-ú, 1182 m2 nagyságú, Zalakomár Széchenyi u. 8. szám alatt található belterületi beépítetlen ingatlant. Az ingatlan vételára 750 Ft/m2.

A vételi szándékot írásban lehet bejelenteni a Polgármesteri Hivatalba.

Eboltás!

Címkék: 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kutyák 2007. évi kötelező veszettség elleni oltása 2007. szeptember 27-én (csütörtökön) 7.30-9.30 óráig, és 2007. szeptember 29-én (szombaton) 7.30-9.30 óráig a Tűzoltószertár udvarában(Petőfi u. 20)

valamint,

2007. október 4-én (csütörtökön) 7.30-9.30 óráig, és 2007. október 6-án (szombaton) 7.30-9.30 óráig lesz az Idősek otthona udvarában( Fő u. 2. ).

Az eboltás díja 2.400.-Ft/eb.
A háznál való oltás díja +600 Ft.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára