Heti vetítés a Képújságon!

Címkék: 

Szeptember 11. Kedd:
9:00 Péczely Attila Népzenei Csoport műsora
9:07 Kaposvári Déryné Vándorszíntársulat műsora
10:10 Blasek Modern tánccsoport műsora
17:00 Képviselő-testületi ülés (Élő)
Szeptember 12. Szerda:
9:00 Zalakomári Dalkör műsora
9:10 Zalaegerszegi Hevesi Színház műsora
9:47 Sorry Művészeti Csoport műsora
11:00 és 18:00 ZalaTv Hír összefoglalója
Szeptember 13. Csütörtök:
9:00 Zalakomári Óvodások műsora
9:06 Zalakomári Általános Iskolások műsora
9:19 Zalakomári csoportok közös éneke
9:25 Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport közös műsora és a kitüntető díj átadása
9:32 Melody Ladies együttes műsora
Szeptember 14. Péntek:
9:00 Sub Bass Monster Mezővárosi koncertje
9:35 Fiesta Mezővárosi koncertje

web_web_DSCF0899.jpg  web_web_DSC_0313.jpg  web_web_DSCN2736.jpg  web_web_DSC_0127.jpg  web_web_DSCN2647.jpg


További Mezővárosi képek a Galériában Találhatóak!

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2007. szeptember 11.-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)
N A P I R E N D E K:
1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester
2.)Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról
Előadó: Rátkai Józsefné könyvtáros, Rátkai Aliz kulturális munkatárs
3.)Beszámoló az önkormányzat 2007. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
4.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló többször módosított 2/2007. (II. 21.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
5.)Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
6.)Beszámoló az ÁSZ ellenőrzését követően az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsannna jegyző
7.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján!

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
2. lakás
Alapterület: 49.05 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban....

Fizetendő lakbér mértéke: 6867 Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.
Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
a)a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
b)a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
c)a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
d)a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.
A pályázat mellékletét képezi:
a)a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
b)munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. szeptember 21. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. október 16.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.
A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:
- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )
A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Lomtalanítás

Címkék: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Rumpold Marcali Kft. 2007. őszén a lomtalanítást 2007. szeptember 21-én (pénteken) tartja.
Reggel 7 órára kell kihelyezni a vas-, papír-, kerti-, elektronikai és veszélyes hulladékokat, valamint az egyéb limlomot.
Az építési törmelék valamint a vállalkozói hulladék nem kerül elszállításra!

Tankönyvvásárlási támogatás

Címkék: 

Értesítjük az érdekelt szülőket, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 6/2006. (III. 29.) számú A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján tankönyvvásárlási támogatásban részesíti a Zalakomár közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket, akik
Sajátos nevelési igényű nevelési oktatási intézmény tanulói, középiskolában, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
A tankönyvvásárlási támogatás biztosításához iskolalátogatási bizonyítvány szükséges.
A kérelmeket 2007. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú helyiségében.
A Zalakomári Általános és Művészeti Iskolában tanuló gyermekek szüleinek a támogatást nem kell igényelni. A tankönyvek árából a támogatás levonásra kerül.
Nem állapítható meg tankönyvvásárlási támogatás annak, akinek a 2001. év XXXVII. törvény alapján térítés mentesen kell biztosítani a tankönyveket.

Mezővárosi Felvétlek a Képújságon!

Címkék: 

Szeptember 4. Kedd:
18:00 Péczely Attila Népzenei Csoport műsora
18:07 Kaposvári Déryné Vándorszíntársulat műsora
19:10 Blasek Modern tánccsoport műsora
Szeptember 5. Szerda:
18:00 Zalakomári Dalkör műsora
18:10 Zalaegerszegi Hevesi Színház műsora
18:47 Sorry Művészeti Csoport műsora
Szeptember 6. Csütörtök:
18:00 Zalakomári Óvodások műsora
18:06 Zalakomári Általános Iskolások műsora
18:19 Zalakomári csoportok közös éneke
18:25 Zalakomári Dalkör és a Péczely Attila Népzenei Csoport közös műsora és a kitüntető díj átadása
18:32 Melody Ladies együttes műsora
Szeptember 7. Péntek:
18:00 Sub Bass Monster Mezővárosi koncertje
19:00 Fiesta Mezővárosi koncertje

web_web_DSCF0899.jpg  web_web_DSC_0313.jpg  web_web_DSCN2736.jpg  web_web_DSC_0127.jpg  web_web_DSCN2647.jpg


További Mezővárosi képek a Galériában Találhatóak!

Iskola értesítései

Címkék: 

A Zalakomári Általános és Művészeti Iskola igazgatója értesíti a tisztelt szülőket, hogy

- a 3. és 4. osztályos tanulók részére a napközi otthonos beírást 2007. augusztus 27­-től 31-ig, 8 és 16 óra között tartja az iskolatitkári helyiségben.Kérjük, hogy a beírást ejtsék meg, mert ellenkező esetben nem tudjuk biztosítani a napközis részvételt. Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a beírást követően a térítési díj fizetésére augusztus 31­-ig kerül sor a Polgármesteri Hivatalban.

- a tankönyvek árusítása 2007. augusztus 28-tól ­31­-ig ­8-tól 16 óráig szintén az iskolában történik.

- a tanévnyitó ünnepély 2007. szeptember 3-án 7:30-kor kerül megrendezésre.

Fogorvosi ellátás változása

Címkék: 

Értesítjük a község lakosságát, hogy a fogorvosi ellátást Dr. Pataky György fogszakorvos végzi 2007. szeptember 1. napjától.
A rendelés helye:
Sármellék, Dózsa György u. 348. szám alatt lesz.

A fogorvos rendelési ideje a következő:
Hétfő: 11-­14 óráig
Kedd: 16­-19 óráig
Szerda: 11­-14 óráig
Csütörtök: 11­-14 óráig
Péntek: 11­-14 óráig

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára