28. foruló: Zalakomár SE - Zalaszabar 4 - 2

Címkék: 

Zalaszabar csapata látogatott vasárnap hozzánk. A mérkőzés végeredménye jól tükrözi a két csapat tabellán elfoglalt helyezését.
Már csak két mérkőzés van hátra a bajnokságból, ezen a héten Miklósfára látogatunk, majd az utolsó fordulóban az éllovas Kiskanizsát fogadjuk.

jún. 17. 17:00
Miklósfa - Zalakomár SE

28. foruló: Zalakomár SE - Zalaszabar 4 - 2

gólszerző(k): TOLLÁR JÓZSEF (2), TOLNAI TAMÁS (2)
kapus: BACS ZSOLT
kezdő: HORVÁTH ZSOLT, KUTASI LÁSZLÓ, MATUZ NORBERT, MOLNÁR JÓZSEF, PELCZER ANTAL, RADICS LÁSZLÓ, SZIVA LÁSZLÓ, TOLLÁR JÓZSEF (2), TOLNAI TAMÁS (2), TÓTH-PAJOR SZABOLCS
csere: DÁVID JÁNOS, FÁBIÁN SÁNDOR, HORVÁTH ISTVÁN, RADICS ZOLTÁN, VARJASKÉRI RÓBERT

27. foruló: Tóth-Hús-Kerámia SE Tófej - Zalakomár SE 1 - 2

Címkék: 

Nyertünk! Tófejen győzött csapatunk idegenben! Szoros mérkőzésen nyertünk egy góllal! Következő fordulóban Zalaszabar lesz a Komáriak vendége. Ellenfelünk nem túl előkelő helyen áll a tabellán(14. helyen), így várható a biztos győzelem.

jún. 10.
17:00 Zalakomár SE - Zalaszabar

27. foruló: Tóth-Hús-Kerámia SE Tófej - Zalakomár SE 1 - 2

gólszerző(k): MATUZ NORBERT (1), TOLLÁR JÓZSEF (1)
kapus: BACS ZSOLT
kezdő: FÁBIÁN SÁNDOR, HORVÁTH TIVADAR, HORVÁTH ZSOLT, KUTASI LÁSZLÓ, MATUZ NORBERT (1), MOLNÁR JÓZSEF, PELCZER ANTAL, SZIVA LÁSZLÓ, TOLLÁR JÓZSEF (1), TOLNAI TAMÁS

csere: DÁVID JÁNOS, GÁL LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN, Radics László

FELHÍVÁS!

Címkék: 


A növényvédelemről szóló 2000.évi XXXV. tv 5. §.(3) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani...

A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágzásától függetlenül hatósági eljárást kezdeményez azon földtulajdonosokkal, illetve földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. Ebben az esetben növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, melynek összege

20.000. - 750.000.-FT-ig terjedhet.


Zalakomár Község Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. ( III.31. ) 9. §. (1) bekezdése alapján a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomoktól megtisztítsák.

Aki a fenti kötelezettségnek nem tesz eleget, ellene szabálysértési eljárást folytatunk le, mely során 30.000.-Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

1.Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
3.lakás
Alapterület: 48,41 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke 6.867.-Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik.
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:

1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 12.00 óra

A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. november 30.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.

A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:

- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

26. forduló: Becsehely - Zalakomár 2 - 2

Címkék: 

Döntetlen idegenben! Becsehelyen a két csapat nem bírt egymással. Az eredmény döntetlen. A 27. fordulóban ismét idegenben az azonos pontszámmal játszó Tófej lesz az ellenfél.

június 3.
17:00 Tóth-Hús-Kerámia SE Tófej - Zalakomár SE

26. forduló: Becsehely - Zalakomár 2 - 2

gólszerző(k): KUTASI LÁSZLÓ (2)
kapus: BACS ZSOLT
kezdő: HORVÁTH ISTVÁN, HORVÁTH TIVADAR, HORVÁTH ZSOLT, KUTASI LÁSZLÓ (2), MOLNÁR JÓZSEF, RADICS LÁSZLÓ, SZIVA LÁSZLÓ, TOLLÁR JÓZSEF, TOLNAI TAMÁS, TÓTH-PAJOR SZABOLCS

csere: DÁVID JÁNOS, FÁBIÁN SÁNDOR, RADICS ZOLTÁN, SZILÁGYI GÁBOR

Tabella állása

Micsoda mérkőzés! :)

Május 27-én vasárnap került megrendezésre a Miháld - Zalakomár képviselőtestületek (valamint önkormányzati dolgozók) közötti labdarúgó mérkőzés.

Ragyogó napsütés, és teltház(najó, majdnem) fogadta délelőtt a csapatokat. A mérkőzés mind a két fél számára egyaránt fontos volt. A találkozó ennek megfelelően indult, és már az első félidő közepén megszerezhette volna a vezetést Zalakomár, de kisebb balszerencse(egyes fiatal csatárok nem hozták a várt formát) miatt ez elmaradt. A második játékrész elején a hazai csapat feltámadt poraiból és elszántan rohamozott, ám kitartó védőink állták a sarat.
A rendes játékrészben nem született gól, így hosszabbítás következett. Ekkor már mindkét csapaton fel-felbukkantak a fáradtság első(sokadik) jelei.
A ráadásban kissé figyelmetlen vendégek hibáztak, minek eredményeképpen a hazai csapat megszerezte az előnyt.
A zalakomári csapat ekkor eszmélt rá, hogy ebből még vereség is lehet és mozgósította tartalékait, rohamozni kezdte a hazai kaput. A csapat sorra dolgozta ki szenzációs helyzeteit, ami meghozta gyümölcsét. A hazai csapatot hibázásra kényszerítve büntetőrúgáshoz jutott Zalakomár csapata. A büntetőt biztos lábbal értékesítette a csapat kapitánya Varga Miklós. Az eredmény ezután már nem is változott, így maradt az 1-1.
A két csapat a mérkőzés után közös sörözéssel pihente ki a nagy iramú összecsapást.
Délután a zalakomári dalkör szórakoztatta a miháldi falunap vendégeit.
(a kép illusztráció, nem teljesen tükrözi a valóságot)

25. Forduló: Zalakomár SE - Páka 2 - 0

Címkék: 

Győzelem! Csapatunk ezzel a győzelmével a tavaszi szezonban a harmadik legeredményesebb és a legkevesebb gólt is Zalakomár kapta ebben az időszakban.

Következő ellenfél Becsehely csapata, akik tavasszal még csak két mérkőzést nyertek.

máj. 27.
17:00 Becsehely - Zalakomár SE

25. Forduló: Zalakomár SE - Páka 2 - 0

Zalakomár SE
gólszerző(k): TOLLÁR JÓZSEF (1), TÓTH-PAJOR SZABOLCS (1)
kapus: BACS ZSOLT
kezdő: HORVÁTH TIVADAR, HORVÁTH ZSOLT, MATUZ NORBERT, MOLNÁR JÓZSEF, PELCZER ANTAL, RADICS LÁSZLÓ, SZIVA LÁSZLÓ, TOLLÁR JÓZSEF (1), TOLNAI TAMÁS, TÓTH-PAJOR SZABOLCS (1)

csere: FÁBIÁN SÁNDOR, HORVÁTH ISTVÁN, KUTASI LÁSZLÓ

Tabella állása

Keressük a hónap rajzát!

Címkék: 

Ha szeretsz rajzolni és úgy gondolod, hogy ezt meg is mered mutatni, akkor készíts rajzot minden hónap negyedikéig, az adott hónap aktualitásairól.
Aki elnyeri a „Hónap Rajza” címet, ajándékkal jutalmazzuk, emellett a rajza felkerül az internetre és a faliújságra is.

Várjuk mindenkinek a rajzát, aki
* betöltötte a negyedik életévét, de még nincs 10 éves,
* aki szeret rajzolni, és meg meri mutatni.

A rajzot bármivel készítheted (zsírkréta, ceruza, festék, stb.), az alábbi témákban (A/4-es rajzlapra):
* osztálykirándulás
* évzáró
* nyár
* születésnap

A rajzlap hátoldalára írd rá a neved, osztályod/csoportod, korod és címed is! Mindenki csak egy rajzzal pályázhat!
A rajzodat leadhatod az Általános Iskola könyvtárában, vagy a Művelődési Házban is!
Minden rajzot szeretettel várunk!

Segíts Te is!

Címkék: 

Mindenki volt gyerek, és mindenki nagyon szeretett játszani. Biztos te is így vagy ezzel. Vannak megunt játékaid, vagy csak odaajándékoznád másnak gyereknapra való tekintettel, akkor itt az alkalom!
Szívesen fogadunk minden olyan játékot, amire már nincs szükséged, más pedig biztosan örülne neki.
Ha esetleg van aprópénzed (10, 20, 50 forintod) akkor azt is felajánlhatod!!!
Az ajándékokat várjuk a Zalakomári Művelődési Házban, június 11-éig.
Zalakomár, Petőfi u. 9.
Érdeklődni: 06-30/451-84-58
Előre is nagyon köszönjük!!!
Rátkai Aliz

Képújság Heti Vetítések - változás

E heti vetítések a képújságon:

Szerda:
9 és 16 órakor: Zala Tv Megyei Összefoglalója
10 és 17 órakor: Dalkör fellépése a veszprémi Borfaluban

Csütörtök:
9 órakor: Zala Tv Megyei Összefoglalója
10 és 18 órakor: Péczely Attila Népzenei Csoport és a Dalkör fellépése a Bivalyfesztiválon
Techinai okok miatt Pénteken 10 és 18 órától lesz a vetítés!

14. Zalai Művészeti Fesztivál

Címkék: 

2007. május 13-án került megrendezésre Gellénházán a 14. Zalai Művészeti Fesztivál, melyen a bemutatkozó csoportok mellett a fellépők térségi illetve országos minősítést kérhettek.
Községünk képviselői a következő díjakkal büszélkedhetnek:

Baranyai Vince - Szóló citera - Országos Arany minősítés
Poór Györgyné - Szóló citera - Térségi dícséretes fokozat
Péczely Attila Népzenei Csoport - Országos Ezüst minősítés

Gratulálunk az eredményekhez és további sikeres fellépéseket kívánunk nekik.

24. Forduló: Semjénháza - Zalakomár SE 1 - 1

Címkék: 

Döntetlen idegenben! Csapatunk folytatva a tavaszi jó szereplést, a bajnoki tabella második helyén álló Semjénháza otthonában döntetlent játszott.
Hétvégén a harmadik helyén álló Páka látogat hozzánk.

máj. 20.
17:00 Zalakomár SE - Páka

24. Forduló: Semjénháza - Zalakomár SE 1 - 1

kapus: BACS ZSOLT

kezdő: HORVÁTH ISTVÁN, HORVÁTH TIVADAR, HORVÁTH ZSOLT, MATUZ NORBERT, PELCZER ANTAL, RADICS ZOLTÁN, SZIVA LÁSZLÓ, TOLLÁR JÓZSEF, TOLNAI TAMÁS, TÓTH-PAJOR SZABOLCS

csere: DÁVID JÁNOS, FÁBIÁN SÁNDOR, KUTASI LÁSZLÓ, RADICS LÁSZLÓ, SZILÁGYI GÁBOR

Tabella állása

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára