Képviselő-testületi ülés - 2014. december 15.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. december 15-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2./Az önkormányzat és szervei 2015. évi munkaterve
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4./ Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5./ Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás - 2014.november 24.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülése 2014. november 24-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3. A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. A lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6. Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

7. Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

8. Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2014. november 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2014. november 3-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2015-ben megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

4) Együttműködési megállapodás megkötése a nemzetiségi önkormányzattal
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5) Kulcsosház téli bezárásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6) Számítógép használatának felajánlása a körzeti megbízottak részére
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi alakuló ülése 2014.október 20.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2014. október 20-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nyírő Sándorné HVB elnök
3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
8. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
13. Döntés a volt polgármester részére javadalmazás megállapításáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Ebzárlat és legeltetési tilalom 2014

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2014. október 9-től október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatalának Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala.

Tilos az ebeket szabadon engedni, a szarvasmarhát, lovat, juhot, kecskét legelőre hajtani. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Képviselő-testületi ülés 2014. október 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. október 3-án (pénteken) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1.) Intézményi áramszolgáltató kiválasztása a 2015. évre vonatkozóan
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.) Beszámoló az elmúlt négy év munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. szeptember 10. 16 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. szeptember 10-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Mezőőri álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Varga Miklós polgármester

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. év I. félévi gazdálkodásáról beszámoló (Zalakomári Művelődési Ház 2013. év I. félévi beszámoló külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása (Zalakomári Művelődési Ház 2013. évi költségvetés módosítása külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3.) Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Varga Miklós polgármester

6.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára