Képviselő-testületi ülés - 2014. augusztus 11. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. augusztus 11-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Településrendezési terv, Helyi Építési Szabályzat előzetes véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Klie Zoltán főépítész

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. május 28. 17 órakor

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. május 28-án (szerdán) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadása-átvételéről
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor vezető családgondozó

4./ Beszámoló a 2013. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5./ A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./ Egyebek

Zárt ülés:
1./ Fellebbezés elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Lakossági felhívás

Prepok Attila tű. alezredes polgári védelmi felügyelő felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elkövetkező 48 órában jelentős mennyiségű csapadék várható viharos erejű szél kíséretében illetékességi területünkön. Az előrejelzett 80-90 km/órás széllökések anyagi károkat okozhatnak.

Az aktuális helyzetről a http://met.hu oldalon tájékozódhatnak.

Rendkívüli csapadék és viharos időjárás érkezik

Karitatív kampány

A Nagykanizsai Civil Kerekasztal karitatív kampányt indított a Németh család megsegítésére.

„2014.05.04-én Zalakomárban leégett a családi házunk tetőtere, amit a közelmúltban fejeztünk be saját erővel, folyamatos belső felújítás után. Mivel a földszinten lakott édesapám, két középső csoportos ikerfiúnkkal ez jelentette számunkra a teljes életteret. A tűzben mindenünk odaveszett. Elsősorban anyagi segítségre lenne szükségünk ahhoz, hogy építési anyagokhoz jussunk, a házunkat újból lakhatóvá tudjuk tenni, az életünket újra tudjuk kezdeni.”

A karitatív kampányt az UniCredit Bank Hungary Zrt. Nagykanizsai fiókja is támogatja, aki kampány számára ingyenesen biztosítja a bankszámlaszámot, melyre a család várja a felajánlásokat.

Számlatulajdonos: Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
Bankszámlaszám: 10918001-00000085-20470042
Kedvezményezett: Németh Család

Képviselő-testületi ülés - 2014. május 5. 17 órakor

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján 2014. május 5-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Beszámoló a község közbiztonságáról
Előadó: Tóth Árpád őrsparancsnok

2.) Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről
Előadó: Nagyné Bertalan Ágnes közterület-felügyelő

3.) Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Csárdi Áron mezőőrök

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása, a pénzmaradvány jóváhagyása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

6.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester

8.) Zalakomári Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Figyelemfelhívás - Rókák tavaszi orális immunizálása

A BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség tájékoztatása alapján értesítem, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet alapján végzendő, a rókák 2014. évi tavaszi orális immunizálására Zala megyében április 10. és 15. között kerül végrehajtásra.

A veszettséggyanús állatokat továbbra is az állategészségügyi hatóság utasítása szerint kell kezelni.
Zalaegerszeg, 2014. március 31.
Tisztelettel:
Egri Gyula tű. ezredes
főtanácsos
igazgató

Képviselő-testületi ülés - 2014. március 24.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2014. március 24-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

Nyílt ülés:
1./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csepella Judit védőnő, Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Mihalics Tibor háziorvos, Dr. Pataky György fogorvos

2./ Védőnői munkakörre kiírt álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Varga Miklós polgármester

3./ A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004.(III.31.) rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

4./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

5./ Zalakomár Fő utca, Attila utca burkolat felújítási munka projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízási szerződés kötése
Előadó: Varga Miklós polgármester

6./ Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Meghívó - XXXI. Nemzetközi Sporttörténeti Konferenciára


Zalakomár, 2014. március 21-22.

Program:
2014. március 21. péntek
18:00 dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó élménybeszámolója a Zalakomári Művelődési Házba

2014. március 22. szombat
14:00 Testvér-települési park avatása a Kossuth utcában
16:00 Sporttörténeti Konferencia a Zalakomári Művelődési Házban

Előadók:
- Antal Előd 275-szörös válogatott jégkorongozó
- Csiki András Hargita megyei sportigazgató
- Somlai Attila sportújságíró
- Tóth Margit tekevilágbajnok
- Horvát Mestrovics Ferenc Lendvai Sportszövetség elnöke
- Mecser Lajos olimpikon, EB 2. atléta

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a konferencia szervezői és Varga Miklós polgármester.

Képviselő-testületi ülés - 2014. február 24.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2014. február 24-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
Nyílt ülés:

1./ Takarító-temetőgondnok munkakörre kiírt álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozás
Előadó: Varga Miklós polgármester

4./ Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1./ Szociális bérlakás kérelemről döntés
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Fellebbezési kérelem elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Jégcsapok veszélyei

A hőmérséklet ingása miatt, az olvadás és fagyás következményeként csúszós járdákra és veszélyesen lelógó, tetőről leeső jégcsapokra számíthatnak a gyalogosok.

A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a jogszabályok szerint a veszélyes, lelógó jégcsapok okozta veszélyhelyzet elhárítása az ingatlan tulajdonosának felelőssége /A Polgári Törvénykönyvről szóló 1958. évi IV. törvény 352. § (1) bekezdése szerint az "épület egyes részeinek lehullásából vagy az épület hiányosságaiból másra háramló kárért az épület tulajdonosa felelős ..."/.
Ezen jogszabály alapján az épületek ereszcsatornáján, tetőszerkezetén megjelenő jégcsap okozta veszélyhelyzet elhárítása az ingatlan tulajdonosának felelőssége, nem a tűzoltóké. A jégcsapok eltávolítását a tulajdonosok végezzék, vagy végeztessék el, a nehezen hozzáférhető helyekről a tűzoltóság térítés ellenében végzi el a mentesítést.

A tulajdonos köteles továbbá a veszélyes hótömegekről és jégcsapokról a járókelőket figyelmeztetni, ugyanis akár gondatlanságból elkövetett emberöléssel is gyanusítható az, akinek házáról egy lehulló jégcsap halált okoz.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátóipari egységek, árusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok folyamatos tisztántartásáról, az átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől való megtisztításáról, a síkos járdaszakaszok hintéséről, sózásáról, a jégcsapok eltávolításáról is a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.

A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a személyi sérülések és balesetek elkerülése érdekében kéri a járókelőket, hogy körültekintően közlekedjenek, és fokozottan figyeljenek környezetükre.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára