Lakossági tájékoztató

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszak alacsony hőmérséklete ellenére a téli sportolásra alkalmas tavaink jégvastagsága nem alkalmas korcsolyázásra illetve a jégen tartózkodásra. A hét végére előre jelzett enyhülés tovább csökkenti a keletkezett jégtakaró vastagságát. Ez úton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a tavakon részlegesen kialakult jégrétegen való tartózkodás fokozottan élet- és balesetveszélyes!

Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tájékoztató letöltése

Ki tud többet olvasni - olvasási pályázat

Kedves Olvasó Barátunk!

Az első olvasást népszerűsítő pályázatunk sikerére, és a zalakomári általános iskolások kérésére, 2014-ben újból meghirdetjük a „Ki tud többet olvasni” pályázatunkat.
Feladat: adott idő alatt minél több könyvet elolvasni. A pályázat 2014. január 15-től 2014. május 15-ig tart. A pályázónak ez idő alatt kell elolvasnia annyi könyvet, amennyit tud. Havi lebontásban várjuk a listát az olvasott művekről, minden hónap 15-ig. Az első határidő február 15. Az olvasmánylistát elektronikus úton a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail címre várjuk, de papír alapon is elfogadjuk.

Az idén bónusz pontokat is lehet gyűjteni. A Zalakomári Művelődési Ház facebook oldalán minden hónap 15-én közzé teszünk 5 könyvet (minden korcsoportnak külön), aminek az elolvasása az adott hónapban (15-től 15-ig) duplán számít: két könyvnek, és dupla oldalszámnak. A hónap könyvei közül annyit olvashatnak el a pályázók, amennyit szeretnének, minden elolvasott bónusz könyvet duplán számítunk!

Könyvekhez kapcsolódó kérdések, feladatok (melyeket minden könyvhöz kötelező kitölteni):
• Könyv szerzője, címe
• Oldalszám
• Minimum két idézet a könyvből
• Főbb szereplők felsorolása
• Rövid értékelés

Pályázhatnak:
• Alsósok
• Felsősök
• Középiskolások
• 18 év felettiek korhatár nélkül

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb oldalt elolvasót. A pályázatra nem csak helyi versenyző, hanem bárki nevezhet, a 4 hónap alatt bármikor csatlakozhat!

Képviselő-testületi ülés - 2013.december 16.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. december 16-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
1./ Álláspályázatok elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

5./Az önkormányzat és szervei 2014. évi munkaterve
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

8./ Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1./ Szociális bérlakás kérelemről döntés
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica - Tájékoztató 2014

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. keretében nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 4 db
- Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 18.000,- Ft/hó

„B” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 1 db
Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 4.000,- Ft/hó

Indulás előtt a zalakarosi termelői piac

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület és Zalakaros Város Önkormányzatának együttműködésének köszönhetően 50 millió forint összegű nemzetközi LEADER program egyik elemeként megépült a termelői piac, így megújult környezet várja a térség helyi termék előállítóit és a piac vásárlóit.

A termelői piac részeként 19 db rögzített elárusító stand, valamint ivókút és térvilágítás került kialakításra. Bízunk benne, hogy az új, modern felszereltséggel rendelkező környezet ösztönzi a térség termelőit, hogy sűrűn hozzák portékáikat értékesíteni. Várjuk a termelők jelentkezését a hamarosan megnyíló termelői piacunkra!

Az árusító (termelő) termelői piacon történő megjelenéséhez előzetes regisztráció szükséges: a nyilvántartásba vétel történhet a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban, Kovács Melindánál (Gyógyfürdő tér 1. fsz. 3. számú ajtó), vagy Újudvaron, az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület irodájában, Bajsz Melindánál (Petőfi Sándor utca 2.) egy előzetes formanyomtatvány kitöltésével.

A program eseményeiről rendszeresen tájékozódhat a www.innovativdelzala.extra.hu honlapról.

Képviselő-testületi ülés - 2013.november 25. és Közmeghallgatás

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. november 25-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3. A lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006.(V.31.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Kanizsai Dorottya Kórház terület váltásával kapcsolatos támogatás kérése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Zalakomári Általános Iskola intézményvezető-helyettes álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2014A
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2013. október 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
hátrányos szociális helyzet;
felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).

A kapcsolódó dokumentumok az alábbi helyen tölthető le:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/

Meghívó - Kiállítás megnyitóra

A Kreatív Klub szervezésében 3D origami kiállítás és vásár nyílik 2013. szeptember 20-án pénteken 18 órakor a Művelődési Házban!

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt a megnyitóra. A kiállítás megtekinthető szeptember végéig, a Művelődési Ház nyitvatartási idejében!

Zalakomári Művelődési Ház
8751 Zalakomár, Petőfi u. 9.
Tel/Fax: (93) 386-314, e-mail: kulturhaz@zalakomar.hu

Képviselő-testületi ülés - 2013. szeptember 9.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján 2013. szeptember 9-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. év I. félévi gazdálkodásáról beszámoló (Zalakomári Művelődési Ház 2013. év I. félévi beszámoló külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

2. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása (Zalakomári Művelődési Ház 2013. évi költségvetés módosítás külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

3. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. A fogászati alapellátás működési rendjéről szóló minőségbiztosítási szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára