Képviselő-testületi ülés - 2014. február 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2014. február 3-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
Nyílt ülés:
1./ Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2./ Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3./ Az Egyetértés Sportegyesület 2013. évi elszámolása, 2014. évi támogatási kérelme
Előadó: Varga Miklós polgármester, Tóth-Pajor Mátyás elnök

4./ 2014. évi közbeszerzési terv
Előadó: Varga Miklós polgármester

5./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, polgármesteri beszámoló
Előadó: Varga Miklós polgármester

6./ Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Választási hirdetmény

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.

Zalakomár községben a szavazóhelyiségek címe az alábbi:

- 001. szavazókör: Művelődési Ház 8751 Zalakomár, Petőfi u. 9.
- 002. szavazókör: Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.
- 003. szavazókör: Öregek Napközi Otthona 8752 Zalakomár, Fő u. 2.

A Helyi Választási Iroda vezetője: Papné Szabó Mónika jegyző

Lakossági tájékoztató

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszak alacsony hőmérséklete ellenére a téli sportolásra alkalmas tavaink jégvastagsága nem alkalmas korcsolyázásra illetve a jégen tartózkodásra. A hét végére előre jelzett enyhülés tovább csökkenti a keletkezett jégtakaró vastagságát. Ez úton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a tavakon részlegesen kialakult jégrétegen való tartózkodás fokozottan élet- és balesetveszélyes!

Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tájékoztató letöltése

Ki tud többet olvasni - olvasási pályázat

Kedves Olvasó Barátunk!

Az első olvasást népszerűsítő pályázatunk sikerére, és a zalakomári általános iskolások kérésére, 2014-ben újból meghirdetjük a „Ki tud többet olvasni” pályázatunkat.
Feladat: adott idő alatt minél több könyvet elolvasni. A pályázat 2014. január 15-től 2014. május 15-ig tart. A pályázónak ez idő alatt kell elolvasnia annyi könyvet, amennyit tud. Havi lebontásban várjuk a listát az olvasott művekről, minden hónap 15-ig. Az első határidő február 15. Az olvasmánylistát elektronikus úton a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail címre várjuk, de papír alapon is elfogadjuk.

Az idén bónusz pontokat is lehet gyűjteni. A Zalakomári Művelődési Ház facebook oldalán minden hónap 15-én közzé teszünk 5 könyvet (minden korcsoportnak külön), aminek az elolvasása az adott hónapban (15-től 15-ig) duplán számít: két könyvnek, és dupla oldalszámnak. A hónap könyvei közül annyit olvashatnak el a pályázók, amennyit szeretnének, minden elolvasott bónusz könyvet duplán számítunk!

Könyvekhez kapcsolódó kérdések, feladatok (melyeket minden könyvhöz kötelező kitölteni):
• Könyv szerzője, címe
• Oldalszám
• Minimum két idézet a könyvből
• Főbb szereplők felsorolása
• Rövid értékelés

Pályázhatnak:
• Alsósok
• Felsősök
• Középiskolások
• 18 év felettiek korhatár nélkül

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb oldalt elolvasót. A pályázatra nem csak helyi versenyző, hanem bárki nevezhet, a 4 hónap alatt bármikor csatlakozhat!

Képviselő-testületi ülés - 2013.december 16.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. december 16-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
1./ Álláspályázatok elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

5./Az önkormányzat és szervei 2014. évi munkaterve
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

8./ Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1./ Szociális bérlakás kérelemről döntés
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica - Tájékoztató 2014

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. keretében nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 4 db
- Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 18.000,- Ft/hó

„B” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 1 db
Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 4.000,- Ft/hó

Indulás előtt a zalakarosi termelői piac

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület és Zalakaros Város Önkormányzatának együttműködésének köszönhetően 50 millió forint összegű nemzetközi LEADER program egyik elemeként megépült a termelői piac, így megújult környezet várja a térség helyi termék előállítóit és a piac vásárlóit.

A termelői piac részeként 19 db rögzített elárusító stand, valamint ivókút és térvilágítás került kialakításra. Bízunk benne, hogy az új, modern felszereltséggel rendelkező környezet ösztönzi a térség termelőit, hogy sűrűn hozzák portékáikat értékesíteni. Várjuk a termelők jelentkezését a hamarosan megnyíló termelői piacunkra!

Az árusító (termelő) termelői piacon történő megjelenéséhez előzetes regisztráció szükséges: a nyilvántartásba vétel történhet a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban, Kovács Melindánál (Gyógyfürdő tér 1. fsz. 3. számú ajtó), vagy Újudvaron, az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület irodájában, Bajsz Melindánál (Petőfi Sándor utca 2.) egy előzetes formanyomtatvány kitöltésével.

A program eseményeiről rendszeresen tájékozódhat a www.innovativdelzala.extra.hu honlapról.

Képviselő-testületi ülés - 2013.november 25. és Közmeghallgatás

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. november 25-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3. A lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006.(V.31.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Kanizsai Dorottya Kórház terület váltásával kapcsolatos támogatás kérése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Zalakomári Általános Iskola intézményvezető-helyettes álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2014A
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2013. október 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
hátrányos szociális helyzet;
felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).

A kapcsolódó dokumentumok az alábbi helyen tölthető le:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára