Megváltozott az Orvosi Ügyelet telefonszáma!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Zalakarosi Orvosi Ügyelet telefonszáma megváltozott.

Jelenleg a (92) 321-000 -es telefonszámon érhető el a Zalaegerszegi irányítócsoport. Az eddig használt közvetlen ügyeleti szám már nem él.

Képviselő-testületi ülés - 2013. május 27.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. május 27-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2012. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Gerő Sándor vezető családgondozó

2. Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető, Nagy Beáta IKSZT munkatárs

3. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet feladatellátáshoz biztosítandó 2013. évi önkormányzati hozzájárulásról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8. A Galamboki közös önkormányzati tulajdonban lévő jóléti víztározó zsiliprendszerének megjavítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1. A Tavasz u. 41. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallásának határidejéről

2013. május 31-én lejár a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz történő benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje. A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2012. évi állandó jellegű iparűzési adó kötelezettségéről 2013. május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szükséges nyomtatványok és egyéb tudnivalók elérhetőek weboldalunkon az alábbi linken.

Képzési tájékoztatók

Német, Angol és Számítástechnika tanfolyamot szervez a Művelődési Ház!

A részletes képzési tájékoztatók az alábbi linkeken érhetőek el:
Német tájékoztató
Angol tájékoztató
Számítástechnika tájékoztató

Gyereknap 2013

Május 25-én 15 órától 18 óráig a Fecskefészek Kulcsosházban
Program:

 • Hugi néni meséi:
  • A répa
  • Sün Balázs
  • A kismalac és a farkasok
  • A három pillangó
  • A kiskakas gyémántfélkrajcárja
 • Kreatív játszóház
 • Ugrálóvár
 • Vattacukor
 • Popcorn

Suli sporthírek

Tollaslabda diákolimpia országos döntő (Kiskunfélegyháza)
II. kcs. (3-4.o.): 2. Losonczi Lilla
IV. kcs. (7-8.o.): 7. Szőke Kinga

Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Nagykanizsa)
II. kcs. (3-4.o.): 1. Zalakomár (Rozs Péter, Neubauer Kevin, Neubauer Antal, Horváth Tivadar, Tirászi Márk, Lakatos László, Kérges Zsolt, Sárközi Nikolász, Tinó Ronald, Kovács Zsolt, Hörcsöki Márk)

Mezei futó diákolimpia országos döntő (Gödöllő)
III. kcs. (5-6.o.): 16. Szőke Renátó (221 induló)

Tanulásban akadályozottak atlétika diákolimpiája megyei döntő (Zalaegerszeg)
III. kcs. (5-7.o.): 800m futás: 1. Horváth István
Távolugrás: 1. Horváth István
IV. kcs. (8-9.o.): 1500m futás: 1. Sárközi Barbara
Magasugrás: 1. Sárközi Barbara
Súlylökés: 1. Sárközi Barbara
V. kcs. (10-12.o.): 1500m futás: 1. Bogdán Melinda
Magasugrás: 2. Bogdán Melinda

Tájfutó diákolimpia megyei döntő (Csöde)
I-II. kcs. (1-4.o.): 1. Losonczi Lilla
3. Szőke Csenge
8. Balázs Fanni

Komári Hírmondó - 2013. május

Címkék:

Elérhető a Komári Hírmondó 2013. május-i száma az alábbi linken.

Képviselő-testületi ülés - 2013. április 29.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. április 29-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

Nyílt ülés:
1. Beszámoló a község közbiztonságáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Tóth Árpád őrsparancsnok

2. Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Takács László, Bognár János, Szépfalusi István mezőőrök

3. Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Nagyné Bertalan Ágnes, Kanizsai József közterület-felügyelők

4. A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megfelelően a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1995. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetés módosítás külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

6. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi zárszámadása, a pénzmaradvány jóváhagyása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi beszámoló külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

7. Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

8. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi koncepciója külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11. Zalakomár- Balatonmagyaród községek Háziorvosi és Fogorvosi Alapellátást Fenntartó Társulásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

12. A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

13. A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

14. Hulladékgazdálkodás közszolgáltatási feladatellátásra közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértő megbízása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

16. A temetőbe halott hűtő és urnafal vásárlása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

17. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

18. Zalakaros Város rendezési tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

19. Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1. A Hunyadi 7/1. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felhívása


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tájékoztatása a digitális átállásról az alábbi linken letölthető.

Lezárult a 2013. évi LEADER pályázati kör előkészítése

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a rendelkezésre álló EMVA LEADER forrásából több, mint 297 millió Ft-ra vállalhat kötelezettséget. A minisztérium iránymutatása alapján április 15-én zárult a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, melynek keretében 6 intézkedésbe rendezték a pályázati kereteket.

A 2013. május közepétől induló pályázati körben előnyt élveznek a gazdaságfejlesztésre vonatkozó beruházások. Az egyesület elsősorban a térségi turisztikai attrakciókat, a helyi termék előállítást és a mikrovállalkozások együttműködését kívánja erősíteni.

Nonprofit szervezetek turisztikai célt is szolgáló szabadtéri helyszínek, közösségi terek, információs rendszerek és közbiztonsági fejlesztésekre nyújthatnak be pályázatokat. A pályázati lehetőségekről érdeklődjön az egyesület munkaszervezeténél.

Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatása

Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatal Hivatalvezetőjének tájékoztatója a mellékletből letölthető.

Áramszüneti felhívás!

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. és Zalakomár Község Önkormányzata felhívja az érintett lakosság figyelmét, hogy 2013. március 28-án csütörtökön 10:00 – 11:00 –ig
sürgős beavatkozás miatt Áramszünet lesz a Tavasz utcában!

Kérjük a fogyasztók szíves megértését!

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2013. április 2-től április 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatalának Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala.

Tilos az ebeket szabadon engedni, a szarvasmarhát, lovat, juhot, kecskét legelőre hajtani. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Részletek itt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata 2013 és LEADER pályázati kör

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMVP Irányító Hatósága elrendelte a jelenleg érvényben levő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát a gazdasági és társadalmi változások függvényében.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő fejlesztéshez, valamint elősegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását.

További információ itt található!

Képviselő-testületi ülés - 2013. március 25.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. március 25-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Mihalics Tibor háziorvos, Dr. Pataky György fogorvos, Csepella Judit védőnő

3. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jövőbeni ellátásáról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda nyári leállásáról tájékoztatás
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1. Lakásügyben benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára