Suli sporthírek


Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság megyei döntő (Zalaegerszeg)

III. kcs. (5-6.o.): 600m futás: 2. Szőke Renátó országos meghívási szinttel
1. Losonczi Mária
agasugrás: 1. Horváth István

IV. kcs. (7-8.o.): 300m futás: 5. Köncz Csilla
Kislabdahajítás: 3. Árvai István
1500m futás: 2. Horváth Loretta

V. kcs. (9-10.o.): 800m futás: 4. Sárközi Barbara

Tájfutó diákolimpia országos döntő (Bükkszentkereszt)
Normáltáv: II. kcs. (3-4.o.): 7. Losonczi Lilla (52 induló)
KÜLÖN GRATULÁCIÓ NEKI!

Atlétika diákolimpia országos döntő (Budapest, Puskás Ferenc Stadion)
III. kcs. (5-6.o.): 600m futás: 7. Szőke Renátó (45 induló)
KÜLÖN GRATULÁCIÓ NEKI!

Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

2013. január 1-jétől az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési szerződést kötött.

A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének előnyei:
1./ Az ügyeleti ellátás területén működő mentőállomás teljes vagy részleges integrációban együttműködik a központi ügyeleti köz-ponttal, mely során
• folyamatosan hozzáférhetőséget biztosít
• a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást
• közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez

2./ Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe.

Ügyeleti hívószám: 92/321-000
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

3./ Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről. A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.

4./ Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

5/. A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését.

Képviselő-testületi ülés - 2013. május 27.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. május 27-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2012. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Gerő Sándor vezető családgondozó

2. Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető, Nagy Beáta IKSZT munkatárs

3. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet feladatellátáshoz biztosítandó 2013. évi önkormányzati hozzájárulásról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8. A Galamboki közös önkormányzati tulajdonban lévő jóléti víztározó zsiliprendszerének megjavítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1. A Tavasz u. 41. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallásának határidejéről

2013. május 31-én lejár a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz történő benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje. A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2012. évi állandó jellegű iparűzési adó kötelezettségéről 2013. május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szükséges nyomtatványok és egyéb tudnivalók elérhetőek weboldalunkon az alábbi linken.

Suli sporthírek

Tollaslabda diákolimpia országos döntő (Kiskunfélegyháza)
II. kcs. (3-4.o.): 2. Losonczi Lilla
IV. kcs. (7-8.o.): 7. Szőke Kinga

Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Nagykanizsa)
II. kcs. (3-4.o.): 1. Zalakomár (Rozs Péter, Neubauer Kevin, Neubauer Antal, Horváth Tivadar, Tirászi Márk, Lakatos László, Kérges Zsolt, Sárközi Nikolász, Tinó Ronald, Kovács Zsolt, Hörcsöki Márk)

Mezei futó diákolimpia országos döntő (Gödöllő)
III. kcs. (5-6.o.): 16. Szőke Renátó (221 induló)

Tanulásban akadályozottak atlétika diákolimpiája megyei döntő (Zalaegerszeg)
III. kcs. (5-7.o.): 800m futás: 1. Horváth István
Távolugrás: 1. Horváth István
IV. kcs. (8-9.o.): 1500m futás: 1. Sárközi Barbara
Magasugrás: 1. Sárközi Barbara
Súlylökés: 1. Sárközi Barbara
V. kcs. (10-12.o.): 1500m futás: 1. Bogdán Melinda
Magasugrás: 2. Bogdán Melinda

Tájfutó diákolimpia megyei döntő (Csöde)
I-II. kcs. (1-4.o.): 1. Losonczi Lilla
3. Szőke Csenge
8. Balázs Fanni

Képviselő-testületi ülés - 2013. április 29.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. április 29-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

Nyílt ülés:
1. Beszámoló a község közbiztonságáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Tóth Árpád őrsparancsnok

2. Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Takács László, Bognár János, Szépfalusi István mezőőrök

3. Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Nagyné Bertalan Ágnes, Kanizsai József közterület-felügyelők

4. A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megfelelően a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1995. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetés módosítás külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

6. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi zárszámadása, a pénzmaradvány jóváhagyása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi beszámoló külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

7. Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

8. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi koncepciója külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11. Zalakomár- Balatonmagyaród községek Háziorvosi és Fogorvosi Alapellátást Fenntartó Társulásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

12. A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

13. A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

14. Hulladékgazdálkodás közszolgáltatási feladatellátásra közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértő megbízása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

16. A temetőbe halott hűtő és urnafal vásárlása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

17. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

18. Zalakaros Város rendezési tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

19. Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1. A Hunyadi 7/1. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Lezárult a 2013. évi LEADER pályázati kör előkészítése

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a rendelkezésre álló EMVA LEADER forrásából több, mint 297 millió Ft-ra vállalhat kötelezettséget. A minisztérium iránymutatása alapján április 15-én zárult a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, melynek keretében 6 intézkedésbe rendezték a pályázati kereteket.

A 2013. május közepétől induló pályázati körben előnyt élveznek a gazdaságfejlesztésre vonatkozó beruházások. Az egyesület elsősorban a térségi turisztikai attrakciókat, a helyi termék előállítást és a mikrovállalkozások együttműködését kívánja erősíteni.

Nonprofit szervezetek turisztikai célt is szolgáló szabadtéri helyszínek, közösségi terek, információs rendszerek és közbiztonsági fejlesztésekre nyújthatnak be pályázatokat. A pályázati lehetőségekről érdeklődjön az egyesület munkaszervezeténél.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára