Bursa Hungarica - Tájékoztató

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. keretében nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 2 db
- Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 10.000,- Ft/hó

„B” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 1 db
Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 5.000,- Ft/hó

Képviselő-testületi ülés - 2012.december 17.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. december 17-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2. Az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3. 2013. évi munkaterv megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. Beszámoló az adóztatásról
Előterjesztő: Papné Szabó Mónika körjegyző

5. Kistelepülési könyvtári ellátásra megállapodás kötése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi működési hozzájárulása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

8. A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

9. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1./ Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás lakásbérleti pályázatára beérkezett kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2./ Lakbér ügyek
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012.november 27. és Közmeghallgatás

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. november 27-én (kedden) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A Zalakomári Művelődési Ház intézmény 2012. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének módosítása ( Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

4. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Műv. ház intézmény költségvetési koncepció külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

5. A helyi iparűzési adóról és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

6. Háziorvosokkal kötendő megállapodás megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

7. Rendőrségi beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012.október 29.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. október 29-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2.) Az állattartás szabályairól szóló 6/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3.) Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről rendelet alkotása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

4.) Zalakomár község Településfejlesztési Koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5.) Összevont háziorvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6.) Zalakomár Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének meghatározása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

7.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2013-ban megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

8.) IKSZT 2013. év I. félévi programtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Nagy Beáta IKSZT munkatárs

9.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

10.) Lakásbérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző
11.) Egyéb aktuális ügyek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás lakásbérleti pályázatára beérkezett kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica

Értesítjük az érdekelteket, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás és formanyomtatvány a Körjegyzőségi Hivatal em. 10. sz. helyiségében kérhető.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi helyen érhető el.

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének szabályzata a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról, az alábbi helyről tölthető le.

Képviselő-testületi ülés - 2012.09.24.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. szeptember 24-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 16/2005. (IX.14.) rendelet hatályon kívül helyezése, szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2. A Zalakomári Általános Iskola jövőbeni fenntartásáról szándéknyilatkozat
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

3. A többcélú kistérségi társulás által ellátott kötelező önkormányzati feladatok jövőbeni ellátása, a társulás jövőbeni fenntartása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Lomtalanítás

A Saubermacher-Marcali Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2012. szeptember 21-én lomtalanítást tart.

Reggel 7 órára az út mellé külön helyezzék ki a vas-, papír-, kerti-, elektronikai és veszélyes hulladékot, valamint az egyéb limlomot az építési törmelék, valamint a vállalkozói hulladék kivételével.

Falugazdász felhívása

Pusztainé Fodor Ágnes falugazdász tájékoztatja az Őstermelőket, hogy az agrárkamarai törvény (2012. évi CXXVI. törvény) értelmében regisztrációs kötelezettségük van. A regisztrációt az agrárkamara honlapján online kell megtenni 2012. szeptember 30-ig.

További információ, tájékoztatás fogadóórámon vagy a (30) 2777-914-es telefonszámon kérhető.

Eboltás 2012

Kiskomárom
Helye: Templom előtti téren
Ideje: 2012. szeptember 13. (csütörtök) 8 – 10 óráig
2012. szeptember 15. (szombat) 8 – 10 óráig

Komárváros
Helye: Komárvárosi Idősek Klubbja
Ideje: 2012. szeptember 20. (csütörtök) 8 – 10 óráig
2012. szeptember 22. (szombat) 8 – 10 óráig

Oltás + féregtelenítés: 3.500.- Ft / eb
Oltási könyv(ha szükséges) : 1.000.- Ft / könyv

Az oltás alkalmával lehetőség lesz a kutya chip igények jelzésére is!

Képviselő-testületi ülés - 2012. szeptember 3. 18 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. szeptember 3-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének módosítása ( Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. A Zalakomári Művelődési Ház intézmény 2012. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

4. A kulcsosház felújítására benyújtott árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

6. ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. Egyéb ügyek
Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012. augusztus 13. 14 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. augusztus 13-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II.01.) rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

3./ Egyebek

Napirend (zárt ülés):
1./ Szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012. június 25. 14 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. június 25-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
1./Óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ Zalakomár község közép és hosszú távú vagyonhasznosítási terve
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

4./Önkormányzati minőségirányítási program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

5./ Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, továbbá a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Varga Zoltánné mb. óvodavezető

6./ Az adott nevelési évben indítható tanulócsoportok számának meghatározása, továbbá a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Berkenyés Lászlóné igazgató

7./ Egyebek

Napirend (zárt ülés):
1./ Speciális óvodai ellátáshoz való hozzájárulás megtárgyalása
Előadó: Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára