Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata 2013 és LEADER pályázati kör

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMVP Irányító Hatósága elrendelte a jelenleg érvényben levő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát a gazdasági és társadalmi változások függvényében.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő fejlesztéshez, valamint elősegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását.

További információ itt található!

Képviselő-testületi ülés - 2013. március 25.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. március 25-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Kalászné Dr. Pintér Anna háziorvos, Dr. Mihalics Tibor háziorvos, Dr. Pataky György fogorvos, Csepella Judit védőnő

3. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok jövőbeni ellátásáról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda nyári leállásáról tájékoztatás
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1. Lakásügyben benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívása

A SZABADTÉRI TŰZESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK BATARTÁSÁRA:

1) Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a 105- ös segélyhívó számon.

2) A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, időpontját és terjedelmét.

3) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.

4) A tevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni.

5) Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására, miszerint égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások teljesülésére.
Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.

Zalakarosi Okmányiroda ügyfélfogadási rendje

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Zalakarosi Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

2013. március 18. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. március 21. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

2013. május 6. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. május 9. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

2013. május 13. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. május 16. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

2013. június 24. (hétfő) – ügyfélfogadás szünetel
helyette ügyfélfogadási idő:
2013. június 27. (csütörtök)
8,00-12,00 és 12,30-16,30-ig

Képviselő-testületi ülés - 2013. február 13. - 17 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendkívüli ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. február 13-án (szerdán) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, polgármesteri beszámoló
Előadó: Varga Miklós polgármester

2.) Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

3.) 2013. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4.) A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása, az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006. (V.31.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Rendelet alkotása a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Óvodai beiratkozások időpontjainak meghatározása
Előadó: Varga Miklós polgármester, intézményvezető

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Zala Volán menetrend változása 2013.04.01-től

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a menetrend változásokkal kapcsolatban észrevételt lehet tenni a Hivatalban személyesen vagy e-mailben az alábbi címen: info@zalakomar.hu, 2013.02.12-ig!

6222 ZALAEGERSZEG – BAK/NAGYKAPORNAK – PACSA – ZALAKAROS - GALAMBOK regionális autóbuszvonalon
830 sz. járat Munkanapi járat Galambok – Zalakomár, vá. között leáll, további menetrendje változatlan: Zalakomár, vá. 5.20, Zalakaros 5.35, Pacsa 6.15, Zalaegerszeg 7.00
825 sz. járat Iskolai előadási napi járat Balatonmagyaród betérés nélkül közlekedik: Zalaegerszeg ▲14.40, Pacsa ▲15.30, Zalakaros ▲16.45, Zalakomár, vá.▲17.00

6405 NAGYKANIZSA – GALAMBOK – ZALAKOMÁR - ZALAKAROS
regionális autóbuszvonalon
349 sz. járat Iskolai előadási napi járat leszállók esetén Nagybakónak betéréssel közlekedik: Nagykanizsa ▲18.25, Nagybakónak ▲18.48, Galambok ▲19.09, Zalakaros ▲19.15, Zalakomár ▲19.35
549 sz. járat Tanszüneti munkanapi járat leszállók jelentkezése esetén Nagybakónak betéréssel közlekedik: Nagykanizsa 19.05, Nagybakónak 19.28, Galambok 19.49, Zalakaros 19.55, Zalakomár 20.15
390 sz. járat (Zalakomár, vá. 4.59, Galambok 5.09) munkanapi járat leáll.

6419 NAGYKANIZSA – ZALAKOMÁR - BALATONMAGYARÓD regionális autóbuszvonalon
345 sz. járat Munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat csak iskolai előadási napokon közlekedik: Nagykanizsa ▲13.10, Zalakaros ▲13.35, Zalakomár ▲13.55, Balatonmagyaród ▲14.07. Egyéb napokon az 1183, 1793, 6405 és 6419 vonalakon közlekedő járatok biztosítanak eljutást az egyes települések között.
246 sz. járat Munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat csak iskolai előadási napokon közlekedik: Balatonmagyaród ▲14.08, Zalakaros ▲14.40, Nagykanizsa ▲15.05. Egyéb napokon a 6419 vonalon közlekedő további járatok biztosítanak eljutást.

Képviselő-testületi ülés - 2013.január 28. - 18 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. január 28-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Zalakomári Művelődési Ház 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

2. Zalakomár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés tervezetének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

3. Az Egyetértés Sportegyesület 2013. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Megújul Zalakomár Web oldala


Kedves Olvasó!

2013. január 4-én megújult Zalakomár Község Weboldala. Ennek több oka is volt. Az oldalt hajtó motor teljes verziófrissítésen esett át, így az elavult rendszert migrálni kellett a mostani rendszerre.(ez magával hozta az új kinézetet is, mert ez a rendszer már nem kezelte a régi sminket) A másik oka a változásnak, hogy a régi rendszer nem támogatta azokat az újításokat, melyeket be kívánunk vezetni az oldalon. Az átalakítás még nem készült el teljesen, azonban az oldal ez alatt is folyamatosan elérhető lesz.

A web oldal folyamatosan frissül, melyet itt lehet követni:

Meglévő lapok frissítése: (A kihúzottak elkészültek)
- Galéria (képgaléria, videógaléria)
- Telefonkönyv
- Képviselő-testületi ülések dokumentumai 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
- Ügymenetek, letölthető dokumentumok
- Közérdekű adatok
- Akadálymentesített verzió
- Önkormányzati rendeltek
- Smink beállítások

Új lapok, újdonságok:
- Facebook integráció
- Közvilágítási hibabejelentő űrlap
- Komári Hírmondó Online
- Önkormányzati rendelet kereső
- Önkormányzati határozat kereső

A régi weboldal, mely már nem kerül frissítésre, nem jelennek meg rajta új információk az alábbi helyen elérhető: http://regi.zalakomar.hu

Az átalakítás idején tapasztalt kellemetlenségek miatt szíves megértésüket kérjük.

Bursa Hungarica - Tájékoztató

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. keretében nyújtott támogatások összesített adatairól:

„A” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 2 db
- Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 10.000,- Ft/hó

„B” típusú pályázat
- Támogatott pályázatok száma: 1 db
Elutasított pályázat nem volt.
Támogatás összesen: 5.000,- Ft/hó

Képviselő-testületi ülés - 2012.december 17.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. december 17-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2. Az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3. 2013. évi munkaterv megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. Beszámoló az adóztatásról
Előterjesztő: Papné Szabó Mónika körjegyző

5. Kistelepülési könyvtári ellátásra megállapodás kötése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi működési hozzájárulása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

8. A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

9. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1./ Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás lakásbérleti pályázatára beérkezett kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2./ Lakbér ügyek
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012.november 27. és Közmeghallgatás

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. november 27-én (kedden) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A Zalakomári Művelődési Ház intézmény 2012. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének módosítása ( Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

4. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Műv. ház intézmény költségvetési koncepció külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Simon Veronika pü-i ügyintéző

5. A helyi iparűzési adóról és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

6. Háziorvosokkal kötendő megállapodás megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

7. Rendőrségi beszámoló
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2012.október 29.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. október 29-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2.) Az állattartás szabályairól szóló 6/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3.) Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről rendelet alkotása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

4.) Zalakomár község Településfejlesztési Koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5.) Összevont háziorvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6.) Zalakomár Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének meghatározása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

7.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2013-ban megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

8.) IKSZT 2013. év I. félévi programtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Nagy Beáta IKSZT munkatárs

9.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

10.) Lakásbérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző
11.) Egyéb aktuális ügyek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás lakásbérleti pályázatára beérkezett kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica

Értesítjük az érdekelteket, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás és formanyomtatvány a Körjegyzőségi Hivatal em. 10. sz. helyiségében kérhető.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi helyen érhető el.

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének szabályzata a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásáról, az alábbi helyről tölthető le.

Képviselő-testületi ülés - 2012.09.24.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. szeptember 24-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 16/2005. (IX.14.) rendelet hatályon kívül helyezése, szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2. A Zalakomári Általános Iskola jövőbeni fenntartásáról szándéknyilatkozat
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

3. A többcélú kistérségi társulás által ellátott kötelező önkormányzati feladatok jövőbeni ellátása, a társulás jövőbeni fenntartása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára