Gazdasági program elfogadása

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a 2015. március 23-án tartott ülésén elfogadta a település 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági programját, amelyben hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy jelenleg az önkormányzatnak minimális szinten vannak csak likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházására csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az ipar, az idegenforgalom, az infrastruktúra, a környezet, szociális és egészségügyi ellátás, a közbiztonság és civil szervezetek a művelődés és ifjúsági feladatok fejlesztését tűzte ki célul. Fontos még a munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A közfoglalkoztatási programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel tud elláttatni közcélú feladatokat.

A településfejlesztési célok közé tartozik:
- a belterületi járdák felújítása,
- fásítás folytatása az eddig kimaradt utcákban illetve a komárvárosi temetőben,
- játszótér kialakítása a kiskomáromi településrészen,
- rendszeres sportolási lehetőség biztosítása a lakosság számára,
- utcanév táblák kihelyezése és az üdvözlő táblák felújítása,
- önkormányzati intézmények nyílászáróinak cseréje, az épületek szigetelése, megújuló energiával való ellátása,
- helytörténeti kiállítás megvalósítása a kiskomáromi, komárvárosi hagyományokra építve

További cél a közvilágítás és a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése.

A gazdasági program teljes szövege megtekinthető: ITT