Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A Zalakomári Helyi Választási Iroda (HVI)

Cím: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 
Tel: 93/386-042 (zárójelben a mellék) 
Fax.: 93/386-042

HVI Vezetője: Papné Szabó Mónika jegyző (17 mellék) 

HVI Vezető-helyettese: Csöndör Lászlóné ig. ügyintéző (12 mellék) 
Legfőbb feladataik a választással kapcsolatosan: 
- a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) megválasztásának előkészítése 

- SZSZB-k felkészítésének, eskütételének megszervezése 
- választási szállítódobozok összekészítése 
- szavazóköri ellátmányok biztosítása

- technikai előkészületek, szavazóhelyiségek kialakítása, szavazófülkék ellenőrzése

- a választási előkészületek helyi informatikai hátterének biztosítása
- a honlapon az információk előkészítése
- névjegyzék elkészítése, továbbvezetése, zárása, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek kezelése 

- átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmek kezelése 
- külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek kezelése 
- mozgóurnás kérelmek kezelése
- rögzítés a választási rendszerben

- HVB, SZSZB-k megbízott tagjai bejelentésének fogadása

2. Horváth Zoltán (20 mellék) 

Legfőbb feladatai a választással kapcsolatosan: 

- a választás technikai hátterének biztosítása 
- technikai előkészületek
- szavazóhelyiségek kialakítása
- hirdetmények elhelyezése
- szállítás

- tárgyi eszközök beszerzése 
 

 

3. Kodela Károlyné (25 mellék) 

Legfőbb feladatai a választással kapcsolatosan: 

- választással kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesítése (SZSZB-k tiszteletdíjának számfejtése, utalása, szükséges dokumentumok átadása, HVI tagjainak megbízása, megbízási díjának számejtése, utalása, szükséges dokumentumok átadása, választással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése)

Jegyzőkönyvvezetők:

  1. Szilágyi Viktória
  2. Simon Veronika
  3. Miháczi-Pálfi Lászlóné
  4. Kovács Mária
  5. Hajdu Tünde
  6. Bróz Krisztina