Képviselő-testületi ülés 2009. szeptember 15.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2009. szeptember 15-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) - Zalakomár község Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetési beszámolója
- Zalakomár község Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 5/2009. (III. 4.) sz. KT. rendeletének módosítása
- A 2008. évre vonatkozó belső ellenőri vizsgálati jelentés

3.) Alapító Okiratok módosítása

4.) A Zalakomári Általános Iskola SZMSZ és egyéb szabályzatainak módosítása

5.) Tanuló- és napközis csoportok számának meghatározása a Zalakomári Általános Iskolában a 2009-2010 oktatási évre vonatkozóan

6.) A zeneiskolai és az egyéb művészeti ágakon fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 17/2005. (IX. 14.) sz. KT. rendelet módosítása

7.) A zalakomári szennyvíztelep tulajdoni hányad megosztása

8.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

9.) Karl Oswald Schellheimer felajánlása

10.) Kobán Szebasztián Patrik beadványa

11.) Horváth Gyuláné fellebbezése

12.) Kovács Ilona fellebbezése

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.