Képviselő-testületi ülés - 2014. december 15.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. december 15-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2./Az önkormányzat és szervei 2015. évi munkaterve
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4./ Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5./ Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.