Képviselő-testületi ülés - 2015. január 26. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. január 26-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetének előzetes véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2.) Zalakomár község Önkormányzata képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) A polgármestert megillető 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Az Egyetértés Sportegyesület 2015. évi támogatási kérelme és a 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Tóth-Pajor Mátyás elnök

5.) Zalakomári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Mezőőri álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.