Képviselő testületi ülés - 2018. augusztus 21.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. augusztus 21-én (kedden) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Egyetértés Sport Egyesület 2018. első félévi beszámolójának és a 2018. második félévi támogatásának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

2.) Pályázat szociális célú tűzifa támogatás benyújtására
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Szociális Alapellátó Szolgálat megkeresése házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozóan
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Körzeti megbízotti iroda áthelyezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.