Képviselő testületi ülés - 2018. szeptember 24.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. szeptember 24-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Szociális Alapellátó Szolgálat megkeresése házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozóan
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Fogorvosi alapfeladatok ellátására vonatkozó „Együttműködési megállapodás” módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.