Képviselő-testületi - 2015. április 27. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. április 27-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. alezredes kapitányságvezető, Tóth Árpád r. alezredes őrsparancsnok

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Csárdi Áron mezőőrök

3.) Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
Előadó: Nagyné Bertalan Ágnes közterület-felügyelő

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

6.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006. (V. 31.) számú rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) A környezetvédelemi helyi szabályairól szóló 6/2004. (III 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Mezőőri álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) A közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (III.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11.) A Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló 8/2012. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

13.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

14.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata által nyújtott, egyéb közösségi szolgáltatások ellátásához kapcsolódó szakmai program elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

15.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.