Képviselő-testületi - 2015. március 23. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. március 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

2.) 2015-2019.évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Helyi értéktár bizottság létrehozása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Zalakomári Művelődési Ház Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

5.) Zalakomári Egyházközség ingatlan felajánlási kérelme
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) A Tavasz utcai volt tüzép telep megvásárlásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.