Képviselő testületi - 2016. június 27.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. június 27-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Egyetértés Sport Egyesület 2016. első félévi beszámolójának és a 2016. második félévi támogatásának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjének megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb szolgáltatások és bérleti díjak összegének meghatározásáról szóló 116/2014. (XI. 24. ) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10.) A HAJDU-SANITAS Egészségügyi Bt.-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11.) Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1.) „Zalakomár Díszpolgára” cím, valamint „Zalakomárért” kitüntető díj adományozásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/1. és Hunyadi u. 7/5. szám alatti szociális bérlakások pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.