Képviselő testületi - 2016. november 28.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. november 28-án (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Zalakomári Művelődési Ház 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.