Képviselő testületi - 2016. szeptember 5.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. szeptember 5-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Zalakomári Művelődési Ház 2016. évi I. félévi gazdálkodása külön határozat) Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotására javaslat Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

5.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Egyéb aktuális ügyek Zárt ülés: 1.) Zalakomár, Tavasz u. 41. szám (emelet) alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.