Képviselő testületi - 2017. április 24.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. április 24-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Nagyné Bertalan Ágnes mezőőrök

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi zárszámadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező és GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű–rendszerek ellátásáért felelős képviselőjének kijelölése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.