Képviselő testületi - 2017. november 27.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. november 27-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Településképi Arculati Kézikönyv bemutatása és jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi munkájáról beszámoló
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

5.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.