Hírek

Ide tartoznak a településünket érintő hírek.

Képviselő-testületi ülés - Frissítve a hír!

Címkék: 

A Képviselő-testület 5 óra ülésezés után sem ért a napirendi pontok végére így az 2007. november 29-én folytatódik.
Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2007. november 27.-én, kedden 17 órakor.

1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester
2.)A Zalakomári Községi és Iskolai Könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatának megállapításai
Előadó: Varga Miklós polgármester
3.)A 2008. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
4.)A Zalakomári Általános és Művészeti Iskola és a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
5.)Pályázat kiírása könyvvizsgálói feladat ellátására
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
6.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
7.)Beszámoló Zalakomár község Önkormányzatának 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
8.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló többször módosított 2/2007. (II. 21.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
9.)A 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
10.)
a.)Bérleti díjak meghatározása a 2008. évre vonatkozóan

Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
b.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló többször módosított 9/2006. (V. 31.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
11.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek az eddigi közvetítések alatt rossz volt a hang minősége, az a televízióján kapcsolja ki az "automatikus hangszínt-kiegyenlítés" (Automata hangszínt szabályzás) funkciót, hogy a hang élvezhető minőségű legyen.

FELHÍVÁS!

Címkék: 

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 2007. November 26-tól 2007. November 30-ig településünkön a társaság dolgozói hálózatmosást és fertőtlenítést végeznek este 22 órától másnap 02 óra közötti időszakban.
A hálózatmosás következtében a víz elszíneződése várható, mely közegészségügyi szempontból az emberi szervezetre nem káros.

Statisztikai összeírás

Címkék: 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal mezőgazdasági összeírást hajt végre November 9-30 között.
Az összeírás célja, hogy a magyar mezőgazdaságról pontos képet adjon a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére.
Az összeírók a kijelölt utcákban /Petőfi, Széchenyi, Zrínyi, Táncsics, Ady, Hunyadi, Vasút tér/ gyűjtik az adatokat amelyek a statisztikai törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célra használhatóak.
Kérjük fogadják bizalommal az igazolvánnyal ellátott összeírókat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában.
További információ az ingyenes zöld számon kérhető: 06 80 200 224

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
2.lakás
Alapterület: 49,05 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke 6.867.-Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik.
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:

1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 12.00 óra

A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. november 30.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.

A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:

- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Népzenei Találkozó

Címkék: 

A zene sokarcúságát jelezve, a KÓTA 1979-től népzenei együttesek számára is rendez hangversenyeket. Az ünnepi alkalom tiszteletére az amatőr zenei élet kiemelkedő képviselői, a legjobb magyar és nemzetiségi együttesek tesznek tanúbizonyságot tudásukról a koncerteken.

Idén Budapesten a Néprajzi Múzeumba és Zalakomárban, a Művelődési Ház dísztermében várjuk a népzene iránt érdeklődő nézőinket, ahol szinte minden néprajzi területről hallhatnak népdalcsokrokat.

2007. október 6. szombat, 16 óra, Zalakomár - Művelődési Ház

Áramszünet!

Címkék: 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. átfogó korszerűsítési programot hajt végre a hálózaton. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése miatt azonban rövid időre ki kell kapcsolni a vezeték egy-egy szakaszát. Ezért:

2007. október 10-én
8 órától 10 óráig az áramszolgáltatás szünetel a következő utcákban:

Petőfi S. utca, Kossuth L. utca, Bercsényi utca, Széchenyi utca, Zrínyi utca, Árpád utca, Dózsa utca, Arany J. utca, Attila utca, Ifjúság utca, Táncsics utca, Fő utca 96-106 számig, Vas köz, Templom tér.

A biztonsági előírások miatt elkerülhetetlen átmeneti szolgáltatás-kimaradás miatt megértésüket kérjük!

Eladó beépítetlen ingatlan!

Címkék: 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2007. (IX.11.) számú képviselő-testületi határozatában értékesítésre kijelölte a Zalakomár, belterület 159 hrsz-ú, 1182 m2 nagyságú, Zalakomár Széchenyi u. 8. szám alatt található belterületi beépítetlen ingatlant. Az ingatlan vételára 750 Ft/m2.

A vételi szándékot írásban lehet bejelenteni a Polgármesteri Hivatalba.

Eboltás!

Címkék: 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kutyák 2007. évi kötelező veszettség elleni oltása 2007. szeptember 27-én (csütörtökön) 7.30-9.30 óráig, és 2007. szeptember 29-én (szombaton) 7.30-9.30 óráig a Tűzoltószertár udvarában(Petőfi u. 20)

valamint,

2007. október 4-én (csütörtökön) 7.30-9.30 óráig, és 2007. október 6-án (szombaton) 7.30-9.30 óráig lesz az Idősek otthona udvarában( Fő u. 2. ).

Az eboltás díja 2.400.-Ft/eb.
A háznál való oltás díja +600 Ft.

Képviselő-testületi ülés

Címkék: 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülése. 2007. szeptember 11.-én, kedden 17 órakor.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)
N A P I R E N D E K:
1.)Polgármesteri beszámoló (szóbeli)
Előadó: Varga Miklós polgármester
2.)Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról
Előadó: Rátkai Józsefné könyvtáros, Rátkai Aliz kulturális munkatárs
3.)Beszámoló az önkormányzat 2007. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
4.)Zalakomár község Önkormányzatának rendelete a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló többször módosított 2/2007. (II. 21.) sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Pap György pénzügyi csoportvezető
5.)Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző
6.)Beszámoló az ÁSZ ellenőrzését követően az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról
Előadó: Vörösné Joó Zsuzsannna jegyző
7.)Egyéb ügyek
Előadó: Varga Miklós polgármester

Az ülés élőben közvetítésre kerül a képújság csatornáján!

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
2. lakás
Alapterület: 49.05 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban....

Fizetendő lakbér mértéke: 6867 Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.
Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
a)a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
b)a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
c)a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
d)a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.
A pályázat mellékletét képezi:
a)a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
b)munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. szeptember 21. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. október 16.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.
A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:
- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )
A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Lomtalanítás

Címkék: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Rumpold Marcali Kft. 2007. őszén a lomtalanítást 2007. szeptember 21-én (pénteken) tartja.
Reggel 7 órára kell kihelyezni a vas-, papír-, kerti-, elektronikai és veszélyes hulladékokat, valamint az egyéb limlomot.
Az építési törmelék valamint a vállalkozói hulladék nem kerül elszállításra!

Tankönyvvásárlási támogatás

Címkék: 

Értesítjük az érdekelt szülőket, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 6/2006. (III. 29.) számú A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján tankönyvvásárlási támogatásban részesíti a Zalakomár közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket, akik
Sajátos nevelési igényű nevelési oktatási intézmény tanulói, középiskolában, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
A tankönyvvásárlási támogatás biztosításához iskolalátogatási bizonyítvány szükséges.
A kérelmeket 2007. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú helyiségében.
A Zalakomári Általános és Művészeti Iskolában tanuló gyermekek szüleinek a támogatást nem kell igényelni. A tankönyvek árából a támogatás levonásra kerül.
Nem állapítható meg tankönyvvásárlási támogatás annak, akinek a 2001. év XXXVII. törvény alapján térítés mentesen kell biztosítani a tankönyveket.

ÁRAMSZÜNET

Címkék: 


Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. átfogó korszerűsítési programot hajt végre a hálózaton. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése miatt azonban rövid időre ki kell kapcsolni a vezeték egy-egy szakaszát. Ezért

2007. július 17-én
08:00 órától 09:00 óráig
Zalakomár
FŐ UTCA: 1-117, 2-94
IV. BÉLA UTCA: egész területén
TAVASZ UTCA: 5-61, 4-40
POLG. MEST. HIVATAL
ÁLT. ISKOLA
BENZIMKÚT
VÁM UDVAR

áramszünet lesz.

A biztonsági előírások miatt elkerülhetetlen átmeneti szolgáltatás-kimaradás miatt megértésüket kérjük!

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE

Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:

1.Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7.
3.lakás
Alapterület: 48,41 m2
Helyiségek: szélfogó, konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke 6.867.-Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.
A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik.
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:

1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31. 12.00 óra

A pályázat elbírálásának a határideje: 2007. november 30.

A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.

A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:

- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Zalai Művészeti Fesztivál

Címkék: 

Április 29-én rendezték a Zalai Művészeti Fesztivál Modern Tánc és Egyéb Kategória szakági döntőit. A rendezvénynek a Hévízi Festetics György Művelődési Központ adott otthont. Számos kategóriában léptek fel csoportok: balett, könnyűzene, társastánc, akrobatikus együttesek, szólisták... Zalakomárt három (a Kistérségi Művészeti fesztiválról továbbjutott énekes) fellépő képviselte. Csöndör Elvira(képünkön) és Rátkai Adél Ének-Zenei Nívódíjat kapott, míg Nagy Beáta Zenei Nívódíjjal lett gazdagabb. Képek itt találhatóak a fesztiválról.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Hírek csatornájára