Településképi Arculati Kézikönyv véleményezése

Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette Zalakomár Nagyközség teljes közigazgatási területére a településképi arculati kézikönyvének egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017 (III.27.) sz. Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik.

Az Arculati Kézikönyv (TAK) elsősorban a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be Zalakomár építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeket, valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. Egyszerűsítve gyűjti össze azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával nyújt segítséget az ide költözők, az építtetők és építészek számára, annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki környezetünkben.

A TAK készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, az itt élők lakókörnyezetét.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Zalakomár területen élő lakosság, az érintett ingatlanok tulajdonosai; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és Zalakomár közigazgatási területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetés Szabályának megfelelően a Partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát – PARTNERSÉGI – TAK -, és megadnia a Partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A Partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A Partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017. december 8-tól - 2017.december 20-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint:
elektronikus úton: polgarmester@zalakomar.hu
postai úton: Polgármesteri Hivatal 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13., vagy
személyesen: leadni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalban (KÖH) lévő Hirdetőtáblán, illetve
digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.zalakomar.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek véleményét!

Zalakomár, 2017. december 8.
Csárdi Tamás polgármester

CsatolmányMéret
PDF ikon Zalakomár TAK 15.85 MB