Képviselő-testületi ülés - 2012. augusztus 13. 14 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. augusztus 13-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II.01.) rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

3./ Egyebek

Napirend (zárt ülés):
1./ Szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.