Képviselő-testületi ülés - 2012. június 25. 14 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. június 25-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
1./Óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ Zalakomár község közép és hosszú távú vagyonhasznosítási terve
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

4./Önkormányzati minőségirányítási program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

5./ Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, továbbá a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Varga Zoltánné mb. óvodavezető

6./ Az adott nevelési évben indítható tanulócsoportok számának meghatározása, továbbá a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Berkenyés Lászlóné igazgató

7./ Egyebek

Napirend (zárt ülés):
1./ Speciális óvodai ellátáshoz való hozzájárulás megtárgyalása
Előadó: Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.