Képviselő-testületi ülés - 2012. május 24. 14 óra

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. május 24-én (csütörtökön) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1./ Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól rendelet alkotása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2./A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2011. évi munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Gerő Sándor vezető családgondozó

4./ Beszámoló a 2011. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

5./ A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

6./CÉDE pályázat keretében beszerzett eszközök tulajdonjogának térítésmentes átruházása az önkormányzatok számára
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.