Képviselő-testületi ülés - 2012.december 17.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. december 17-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2. Az élelmezést biztosító intézmény térítési díjainak a meghatározásáról szóló 22/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3. 2013. évi munkaterv megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

4. Beszámoló az adóztatásról
Előterjesztő: Papné Szabó Mónika körjegyző

5. Kistelepülési könyvtári ellátásra megállapodás kötése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi működési hozzájárulása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

8. A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

9. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1./ Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás lakásbérleti pályázatára beérkezett kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2./ Lakbér ügyek
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.