Képviselő-testületi ülés - 2012.október 29.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2012. október 29-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

2.) Az állattartás szabályairól szóló 6/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

3.) Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről rendelet alkotása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

4.) Zalakomár község Településfejlesztési Koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

5.) Összevont háziorvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6.) Zalakomár Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének meghatározása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző

7.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2013-ban megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

8.) IKSZT 2013. év I. félévi programtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Nagy Beáta IKSZT munkatárs

9.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

10.) Lakásbérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika körjegyző
11.) Egyéb aktuális ügyek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti szociális bérlakás lakásbérleti pályázatára beérkezett kérelmek megtárgyalása
Előterjesztő: Papné Szabó Mónika körjegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.