Képviselő-testületi ülés - 2013. április 29.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. április 29-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

Nyílt ülés:
1. Beszámoló a község közbiztonságáról
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Tóth Árpád őrsparancsnok

2. Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Takács László, Bognár János, Szépfalusi István mezőőrök

3. Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Nagyné Bertalan Ágnes, Kanizsai József közterület-felügyelők

4. A Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megfelelően a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1995. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetés módosítás külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

6. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi zárszámadása, a pénzmaradvány jóváhagyása (Zalakomári Általános Iskola, Zalakomári Művelődési Ház, Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi beszámoló külön határozatok)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

7. Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 2012. évi elszámolásának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi ügyintéző

8. Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi koncepciója külön határozat)
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11. Zalakomár- Balatonmagyaród községek Háziorvosi és Fogorvosi Alapellátást Fenntartó Társulásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

12. A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

13. A Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

14. Hulladékgazdálkodás közszolgáltatási feladatellátásra közbeszerzési eljárás lefolytatására közbeszerzési szakértő megbízása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 19/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

16. A temetőbe halott hűtő és urnafal vásárlása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

17. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

18. Zalakaros Város rendezési tervének előzetes véleményezése
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

19. Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1. A Hunyadi 7/1. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.