Képviselő-testületi ülés - 2013. május 27.

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületi rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. május 27-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2012. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Gerő Sándor vezető családgondozó

2. Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető, Nagy Beáta IKSZT munkatárs

3. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági tevékenységről
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

6. Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

7. A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet feladatellátáshoz biztosítandó 2013. évi önkormányzati hozzájárulásról döntés
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

8. A Galamboki közös önkormányzati tulajdonban lévő jóléti víztározó zsiliprendszerének megjavítása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

9. Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1. A Tavasz u. 41. szám alatti szociális bérlakásra benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.