Képviselő-testületi ülés - 2013.december 16.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2013. december 16-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):
1./ Álláspályázatok elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

5./Az önkormányzat és szervei 2014. évi munkaterve
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./A Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

7./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi munkájáról
Előadó: Varga Miklós polgármester

8./ Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1./ Szociális bérlakás kérelemről döntés
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.