Képviselő-testületi ülés - 2014. augusztus 11. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. augusztus 11-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Településrendezési terv, Helyi Építési Szabályzat előzetes véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester, Klie Zoltán főépítész

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.