Képviselő-testületi ülés - 2014. május 28. 17 órakor

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. május 28-án (szerdán) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1./ Zalakomár község nemzeti vagyonáról, a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átadása-átvételéről
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor vezető családgondozó

4./ Beszámoló a 2013. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5./ A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6./ Egyebek

Zárt ülés:
1./ Fellebbezés elbírálása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.