Képviselő-testületi ülés - 2014. május 5. 17 órakor

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján 2014. május 5-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Beszámoló a község közbiztonságáról
Előadó: Tóth Árpád őrsparancsnok

2.) Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről
Előadó: Nagyné Bertalan Ágnes közterület-felügyelő

3.) Beszámoló a mezei őrszolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Csárdi Áron mezőőrök

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása, a pénzmaradvány jóváhagyása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

6.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok véleményezése
Előadó: Varga Miklós polgármester

8.) Zalakomári Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.