Képviselő-testületi ülés - 2014. szeptember 10. 16 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. szeptember 10-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend (nyílt ülés):

1.) Mezőőri álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Varga Miklós polgármester

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. év I. félévi gazdálkodásáról beszámoló (Zalakomári Művelődési Ház 2013. év I. félévi beszámoló külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása (Zalakomári Művelődési Ház 2013. évi költségvetés módosítása külön határozat)
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3.) Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Előadó: Varga Miklós polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Varga Miklós polgármester

6.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségi Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.