Képviselő testületi - 2015. május 26.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. május 26-án (kedd) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2014. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor vezető családgondozó

2./ Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

4.) Beszámoló a Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Zalakomári Általános Iskola intézményvezető-helyettesi álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.