Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívása

A SZABADTÉRI TŰZESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK BATARTÁSÁRA:

1) Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a 105- ös segélyhívó számon.

2) A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, időpontját és terjedelmét.

3) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.

4) A tevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni.

5) Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására, miszerint égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások teljesülésére.
Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.