Tájékoztató a helyi iparűzési adó bevallásának határidejéről

2013. május 31-én lejár a 2012. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz történő benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje. A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2012. évi állandó jellegű iparűzési adó kötelezettségéről 2013. május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szükséges nyomtatványok és egyéb tudnivalók elérhetőek weboldalunkon az alábbi linken.