Beküldő: admin | 2021. 04. 14., sze – 12:22
A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a Szülőket, hogy a 2021/2022 nevelési évre történő beíratás 2021. április 20 - 2021. április 22. időszakban történik (reggel 8.00 -tól délután 15.00-ig) Beíratásra kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti 3. életévét. Előjegyzésre kerül az a gyermek, aki 2021. augusztus 31. - 2021.12.31. között tölti be 3. életévét. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: - gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata - gyermek Lakcímet igazoló hatósági igazolványa - gyermek TAJ kártyája - szülő személyi igazolványa A 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján a 2021/2022 nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni az óvodába. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor (2021.09.01.). Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvodavezető dönt, és tájékoztatja az érintett szülőket. Varga Zoltánné óvodavezető